32 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

actualiseren
moderniseren
analyseren
ontleden om inzicht te krijgen
exploiteren
winstgevend maken
nasynchroniseren
de gesproken taal opnieuw opnemen in een andere taal
professionaliseren
tot beroep maken
prolongeren
de duur verlengen
standaardiseren
tot eenheid brengen
diabeticus
iemand die suikerziekte heeft
assertief zijn
zelfverzekerd zijn
compenseren
in evenwicht brengen
complicatie
vervelend bijverschijnsel
een compromis sluiten
akkoord gaan met een tussenoplossing
een indicatie geven
een aanwijzing geven
geagerteerd reageren
opgewonden en zenuwachtig reageren
impressie
indruk
kleptomaan
iemand die het stelen niet laten kan
opprtunist
iemand die zijn mening aanpast als het hem wat oplevert
second opinion
mening van een tweede deskundige
black-out
tijdelijk verlies van bewustzijn
trend
heersende mode
zwichten
toegeven
creaties
mode ontwerpen
oppositie
partijen die zich verzetten tegen de regering
draagt munitie aan
komt met aanvallen
regelmatig
frequent
humane
menslievende
scouting
opsporen van talenten
klimatologen
personen die het klimaat onderzoeken
op langere termijn
voor een langere periode
professionele
beroepsmatige, door vakmensen
congres
grote bijeenkomst, met presentaties
recent
kortgeleden