24 terms

nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

pro
voor
contra
tegen
de interpretatie
vertolking
interpreteren
vertolken
aangifte
gedrukte verklaring
aangeven
aanrijken
efficiëntie
meest makkelijke werking
de symboliek
betekenis van iets als symbool
symbolisch
symbool vormend
in de verf zetten
beklemtonen
associatie
het in verband
effect
uitwerking
effectief
werkelijk
verwijzing
keer dat je naar iemand anders gestuurd wordt
verwijzen naar
sturen naar
poging
het streven
pogen
proberen
het conflict
strijd
het conflictsituatie
aanvaring
de inspiratie
bezieling
inspireren
bezielen
inspiratieloos
onbezielde
de schets
vluchtige tekening
schetsen
in grote lijnen tekenen