geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

timpaan
boogveld, hier halfcirkelvormig vlak boven de toegangspoort van een kerk
jaarmarkten
markten op een bepaalde plaats op de bepaalde tijdstippen
keure
documenten waarin de vrijheden en voorrechten toekende aan de stad
ambacht
veriging van handwerkers van dezelfde bedrijfstak
marginaal
wie aan de rand de maatschappij leeft
volder, wever
een handwerker die weefsels vervilt door ze te ontvetten
patriciërs
burgers met politieke macht
het laatste oordeel
op het einde van de wereld verrijzen alle mensen en worden ze geoordeeld door God