Only $35.99/year

Egyetemes KÚK

Terms in this set (70)

a katolikus egyház bel- és küléletére nézve az egyik legfontosabb egyetemes zsinat, amely a 16. századi reformátorok ellenében a katolikus egyház igazi megformálását hozta létre és új életre keltette azt. A tridenti zsinat az ellenreformáció kezdetét jelentette. E zsinatot, sorrendben a 20-ikat, számos akadály után, aminők a keresztény fejedelmek között dúló konfliktusok és háborúk voltak, III. Pál pápa 1542. május 22-ére hívta össze Tridentbe (Trento). A zsinatot azonban újabb zavarok miatt csak 1545. december 13-án nyitották meg ünnepélyesen a trienti főszékesegyházban. A történetírók a zsinatot három korszakra osztják. Az első tart 1545. december 13-ától 1549. szeptember 14-éig, amikor azt III. Pál felfüggesztette. Ebben az időszakban 10 ülést tartottak, a 9. és 10-iket Bolognában, ahová a zsinatot, a kitört járvány miatt, amelynek a résztvevők közül többen áldozatul estek, 1547. március 11-én áthelyezték. A második 1551. május 1-jétől 1552. április 22-éig III. Gyula pápa alatt. Összesen 6 ülést tartottak, amelyek közül az utolsón (XVI.) a zsinatot két évre felfüggesztették, és csak tíz év múlva folytatták. A harmadik 1562. január 18-ától 1563. december 4-éig IV. Pius pápa alatt, aki 1563. december 12-én a zsinat végét, amely megszakításokkal 18 évig tartott, ünnepélyesen kihirdette és annak határozatait előbb konzisztóriumban (1563. december 30-án), később 1564. január 26-án bullában ünnepélyesen megerősítette.