18 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Generatie
Mensen van ongeveer dezelfde leeftijd, die in dezelfde periode jong, volwassen of oud zijn.
Sensibiliseren
Bewust maken, gevoelig maken voor
Context
De tekst die rond een woord staat. Het geheel waarin een woord voorkomt
Anoniem
Zonder naam
Antoniemen
Woorden met een tegengestelde betekenis
Argument
Een reden geven, iets wat je mening verduidelijkt.
Banaal
Heel gewoon, alledaags
Context
De totale omgeving waarin iets betekenis krijgt
Eigenschap
Iets wat karakteristiek is voor iemand of iets
Enquête
Een manier van peilen, een onderzoek
Homofonen
Woorden die erg op elkaar lijken; ze hebben wel een andere betekenis ook anders geschreven
Homoniemen
Woorden die exact hetzelfde geschreven worden, maar andere betekenis hebben (behoren tot zelfde woordsoort)
Relatie
Een verband tussen (meerdere) zaken of personen
Resultaat
Wat je bereikt nadat je iets gedaan hebt, het gevolg, de einduitkomst
Synoniemen
Woorden die min of meer dezelfde betekenis hebben
Toevoegen
(Ergens) bij doen
Typisch
Kenmerkend, typerend, opvallend
Veralgemenen
Tot iets algemeens maken, ruim beschouwen