Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

tragedie
treurspel waarbij de afloop voor de hoofdrol slecht is
komedie
blijspel, toneelstuk dat bedoeld is om het publiek aan het lachen te brengen
dramatiek
literair genre waarbij het de bedoeling is de tekst op te voeren
epiek
literair genre waarbij de klemtoon op het verhalende ligt
lyriek
literair genre waarbij de gevoelens centraal staan
mise-en-scène
de opstelling en de beweging van de spelers in het speelvak
klucht
een toneelgenre, bedoeld om leuk te zijn, meestal met persoonsverwisselingen, verwarringen en vele problemen die gedurende het stuk toenemen. Het stuk loopt positief af.
rekwisieten
de voorwerpen die deel uitmaken van het decor
dramatiseren
het omzetten van een verhaal in een te spelen drama
regisseur
degene die verantwoordelijk is voor het tot stand komen van een toneelspel, de voorstelling
efficiënt
een synoniem voor doeltreffend
zijn schaapjes op het droge hebben
genoeg geld verdienen om verder te leven
het onderspit delven
er het ongunstigst aan toe zijn
rigoureus
een synoniem voor radicaal, ingrijpend
zijn duivels ontbinden
hevig te keer gaan
heroïsch
heldhaftig
medusahoofd
een angstaanjagend, afgrijselijk hoofd
de doos van Pandora
iets waar oorspronkelijk goed lijkt te zijn, maar uiteindelijk veel ellende met zich meebrengt
adonis
een jongeling van zeldzame schoonheid
cerberus
een waakzame oppasser
argusogen
ogen die niets laten ontgaan, zeer opmerkzaam zijn
narcist
iemand met een ziekelijke liefde voor zichzelf
furie
een woedende vrouw
venerische ziekte
een geslachtsziekte
met de gebakken peren zitten
in de problemen zitten / ongewenst zwanger zijn
alle wegen leiden naar Rome
iets kan vaak op verschillende manieren bereikt worden
de beste stuurlui staan aan wal
mensen die zelf niets ondernemen, hebben vaak de grootste mond over wat een ander probeert tot stand te brengen
de één zijn dood is de ander zijn brood
sommigen hebben voordeel bij het ongeluk van een ander
de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet
iemand verwijt een ander iets waaraan hij zich zelf ook schuldig maakt
zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens
het is nergens zo goed als thuis
spreken is zilver, zwijgen is goud
soms is het beter niets te zeggen
zoals de ouden zongen, zo piepen de jongen
de kinderen volgen het voorbeeld van hun ouders
elk huisje heeft z'n kruisje
elk gezin maakt wel eens iets ellendig mee
een odyssee
een zeer lange tocht naar huis