30 terms

Aardrijkskunde

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Aardbeving
De trilling die ontstaat door plotselinge veschuivingen van dele van de aard korst
Aardkern
Het binnenste van de aarde dat dat bestaat uit vaste en vloeibare metaal
Aardkorstplaten
De losse stukken waar aard korst bestaat
Aardkorst
De schil van harde steen rond de aarde waarop land en zee liggen
Dijk
Door de mens aangelegde bescherming tegen de water
Duin
Opgewaaide zand in ons land en natuurlijk bescherming tegen de water
Eb
de lagen stand van zeewater
Epicentrum
De plaats aan de aardopervlak boven een aardbeving waar de meest beweging plaats vind
Eruptie
Uitbarsting van een volkaan
Krater
Het gat waar door de lava naar buitenkomt
Lava
Magma dat buiten de aardkorst is gekomen
Magma
Dik,stroperig vloeibaar gesteente in de mantelpak de aarde
Mantel
De laag van de gesmolten steen onder de aardkorst
Midoceanische rug
Een minderheid diep deel van de oceanen waar platen uit elkaar gaan en vulkanisme optreedt
Nap
Normaal Amsterdams peil nulpunt van de zeespiegel waarmee de hoogste van het land ten opzichten van het water wordt gemeenten
Natuurramp
Een ramp die veroorzaakt is door de natuur en veel slachtoffers maakt
Schaal van Richter
Schaal waarmee de zwaarte van aardbevingen word bepaald
Sptingvloed
Een situatie waarbij de zon en maan hef zeewater aantrekken en zo de waterstand in zee verhogen
Stormvloed
Combinatie van harde wind en vloed
Stroomafwaarts
Het laatste stuk van een rivier voordat deze de zee instroomt
Stroomgebied
Gebied waarbinnen al het regen en smeltwater via een hoofdrivier naar zee stroomt
Stroomopwaarts
Het begin en middengedeelte van een rivier
Tropische orkaan
Een zeer zware storm die ronddraait met een windsnelheid van meer dan 200km/u en veel regen
Tsunami
Een vloedgolf die ontstaat na een aardbeving oude biden van een oceaan of zee
Uiterwaard
Het gebied tussen rivier en dijk dat over spoeld wordt als rivier buiten haar oevers treedt
Verstening
Het vol bouwen ban het landschap waardoor water miet meer in de bodem zakt en neerslag sneller naar de rivier stroomt
Versterkt broei kaseffect
Opwarming van de aarde onder invloed van vooral luchtvervuiling door mensen
Vloed
De hoge stand van zeewater
Vulkaan
de plaats waar heet magma uit de aardkorst
Winterswijk
Een hoge dijk die het hoge water tegen hoedt de wintertijd dijk licht wat verder van de rivier af