Try the fastest way to create flashcards

www.francianyelv.hu - Hétköznapi kifejezések, szófordulatok 41.

Get a hint
Il ne laisse rien à mon initiative !
Click the card to flip 👆
1 / 30
1 / 30
Terms in this set (30)
Nem hagy semmit kezdeményezni
nem veszi észre, hogy...
Hová jutunk, ha a gyerekek mondják meg mit akarnak vagy nem akarnak tenni!
nincs vesztegetni való idő
Vajon, tudja / ismeri a késés / késedelem okát?
Mit akar, hogy tudjak?
Miről / Kiről van szó?
valaki tanítása alatt / atvitt értelemben: valaki hatalma alatt
hanyattesik, hanyatt vágódik
Tudja, mihez tartsa magát.
igen kevés kivétellel
szemrebbenés nélkül, rendíthetetlenül
itt ezzel szemben
semmi hasznát nem vesszük (sehová sem vzet bennünket)