43 terms

At. 1.3

STUDY
PLAY
une agence de voyage
een reisbureau
un avantage
een voordeel
une bande-annonce
een trailer
un bureau de vente de billets
een kantoor voor ticketverkoop
le courrier électronique
de elektronische post
un document de voyage
een reisdocument
un exposé
een uiteenzetting, spreekbeurt
la fiabilité
de betrouwbaarheid
la lenteur
de traagheid
un lien
een link
un manque
een gebrek, tekort
une messagerie
een mailbox
une place assise
een zitplaats
un renseignement
een inlichting
un service
een dienst
un siège
een stoel, zetel, zitplaats
la sortie
het uitgaan
un tas
een hoop
le téléchargement
het downloaden
s'améliorer
(zich) verbeteren
se connecter
(zich) verbinden
se décider sur
een besluit nemen (over)
défendre
verbieden
effectuer
uitvoeren, doen, maken
juger
oordelen, beoordelen
prendre
in beslag nemen
se retrouver
(elkaar) terugvinden, weer ontmoeten
se servir de
gebruikmaken van
télécharger
downloaden
quant à
wat betreft
à la disposition de
ter beschikking van
avoir accès à
toegang hebben tot
en libre accès
met vrije toegang
en ligne
online
le chat
het chatten
une dose
een dosis
un rang
een rij
un service de réservation
een reservatiedienst
une simplicité
een eenvoud
la technologie
de technologie
chatter
chatten
cliquer (sur)
klikken (op)
essentiellement
voornamelijk