28 terms

Mynediad: Uned 20

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Mi es i i'r siop ar ôl i mi gael brecwast
I went to the shop after I had breakfast
Mi wnes i brynu Golwg ar ôl i mi fynd i'r siop
I bought Golwg after I went to the shop
Mi aeth hi i'r dre ar ôl iddi hi edrych ar y teledu
She went to town after she watched TV
Mi wnaeth o ffonio ffrind cyn iddo fo ateb y cwestiwn
He phoned a friend before he answered the question
Mi gaeth o frecwast cyn mynd i'r gwaith
He had breakfast before going to work
Mi ddaeth o i'r dosbarth ar ôl cael swper
He came to class after having supper
Pryd wnaeth Glenda brynu dillad?
When did Glenda buy clothes?
Pryd wnaeth hi werthu'r tŷ?
When did she sell the house?
Pryd aeth hi ar wyliau?
When did she go on holiday?
Pryd est ti i'r gwaith bore 'ma?
When did you go to work this morning?
Pryd est ti i'r gwely neithiwr?
When did you go to bed last night?
Rhaid i chi beidio mynd i'r gwaith
You musn't go to work
Rhaid iddo fo beidio yfed gormod
He musn't drink too much
Rhaid i ti ymarfer
You must exercise
Rhaid iddi hi weithio'n galed
She must work hard
Oes rhaid i mi fynd?
Do I have to go?
Oes rhaid iddyn nhw ddweud?
Do they have to say?
Does dim rhaid iddo fo weithio
He doesn't have to work
Does dim rhaid i ni boeni!
We don't have to worry!
Gweithiwch
Work
Symudwch
Move
Does dim rhaid i mi symud
I don't have to move
Ewch
Go
Peidiwch dweud
Don't say
Rhaid i mi ddweud
I have to say
Peidiwch ffonio
Don't phone
Rhaid i mi ffonio
I have to phone
Paid poeni
Don't worry