37 terms

Mynediad: Uned 25

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Lle aethoch chi ar eich gwyliau y llynedd?
Where did you go on your holidays last year?
Lle est ti ar dy wyliau y llynedd?
Where did you go on your holidays last year?
Mi es i i ...
I went to ...
Sut le ydy ...?
What is ... like?
Mae o'n ddiddorol
It's interesting
Mae o'n brysur
It's busy
Mae o'n ddistaw
It's quiet
Sut roedd y gwesty?
What was the hotel like?
Roedd o'n neis iawn
It was very nice
Roedd o'n gyfforddus
It was comfortable
Roedd o'n hyfryd
It was lovely
Sut roedd y bwyd?
What was the food like?
Roedd o'n rhad
It was cheap
Roedd o'n ddrud
It was expensive
Roedd o'n flasus
It was tasty
Sut roedd y tywydd?
What was the weather like?
Roedd hi'n braf bob dydd
It was fine every day
Roedd hi'n gymylog
It was cloudy
Roedd hi'n bwrw glaw
It was rainy/It rained
Ga i baned o goffi, os gwelwch yn dda?
Can I have a cup of coffee please?
Ga i baned o de, os gwelwch yn dda?
Can I have a cup of tea, please?
Wyt ti isio llefrith a siwgr?
Do you want milk and sugar?
Dach chi isio llefrith a siwgr?
Do you want milk and sugar?
Llefrith ac un siwgr
Milk and one sugar
Dim llefrith a dau siwgr
No milk and two sugars
Llefrith, dim siwgr
Milk, no sugar
Nac ydw, dim diolch
No thank you
Be sy'n bod arnat ti?
What's the matter with you?
Be oedd yn bod arno fo?
What was wrong with him?
Mae gen i boen yn fy mol
I've got an upset stomach
Mae gynni hi beswch
She's got a cough
Roedd gynno fo wres
He had a temperature
Roedd ei gefn o'n brifo
He had a bad back
Faint ydy hwnna?
How much is that?
Pum punt naw deg ceiniog
£5.90
Be ydy pris y llyfr?
What's the price of the book?
Wyth bunt naw deg
£8.90