18 terms

Mynediad: Uned 30

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Mae gynno fo wallt byr golau
He's got short brown hair
Mae gynni hi wallt hir tywyll
She's got long dark hair
Does gynni hi ddim sbectol
She hasn't got/doesn't wear glasses
Oes gynno fo locsyn?
Has he got a beard?
Dw i'n medru siarad Cymraeg
I can speak Welsh
Dw i ddim yn medru nofio'n dda iawn
I can't swim very well
Mae o'n medru teipio'n eitha da
He can type quite well
Dydy hi ddim yn medru agor y ffenestr
She can't open the window
Wyt ti'n medru cofio?
Can you remember?
Dach chi'n medru helpu?
Can you help?
Dw i wedi bod yn America
I have been to America
Dw i ddim wedi bod yn Sbaen
I haven't been to Spain
Wyt ti wedi bod yn Awstralia?
Have you been to Australia?
Dach chi wedi bod yn Llangrannog?
Have you been to Llangrannog?
Mi fydd y cyngerdd yn dechrau am wyth o'r gloch
The concert will start at 8 o'clock
Mi fydda i'n mynd am hanner awr wedi saith
I will be going at half past seven
Fydd o ddim yn hwyr heno
He won't be late tonight
Fyddwch chi'n mynd i'r dre nos yfory?
Will you be going to town tomorrow night?