30 terms

Dutch wikibook example 9 Gezelle

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

gaarne
with pleasure
flink
sturdy, with gusto, hefty
roeren
to stir
de arm
arm
het been
leg
het oog
eye
verklaren
to explain
de knop
bud, button
fijn
fine
nimmer
never
spiegelen
to mirror, reflect
klaar
clear; ready
verroeren
to move, stir
de wind
wind
voeren
to lead
de schrijver
writer
beduiden
to mean, signify
de visser
fisherman
het kruid
herb
de kelk
chalice; calyx
kwelen
to warble
het gewelf
firmament; vault
stellen
to pose; put; make stand
rechten
to right, straighten, erect
de stonde
hour, time, while
hetgeen
that which
weleer
yore, of old
bot
dull, not sharp
herschrijven
to rewrite
heilig
holy