79 terms

Latin Semester Exam

STUDY
PLAY
adiuvo, adiuvare, adiuvi, adiutum
I help
administro, administrare, administravi, administratum
I manage, administer
immineo, imminere + dat.
I hang over, threaten
valeo, valere, valui, valitum
I am strong, I am well
committo, committere, commisi, commissum
I entrust
aliquem certiorem facio
I make someone more certain, I inform someone
cautus, a, um
cautious
certus, a, um
certain; resolved
honestus, a, um
honourable
otiosus, a, um
at leisure, idle
sollicitus, a, um
anxious
filiolus, i (m)
a little son
dolor, doloris (m)
pain, grief
infans, infantis (c)
baby
mensis, mensis (m)
month
comparo, comparare, comparavi, comparatum
I acquire, get
Occupo, occupare, occupavi, occupatum
I seize, occupy
cogo, cogere, coegi, coactum
I compel
consisto, consistere, constiti, constitum
I halt, stand still
divido, dividere, dividi, divisum
I divide
everto, evertere, everti, eversum
I overturn
corripio, corripere, corripui, correptum
I seize, steal
praeficio, praeficere, praefeci, praefectum
I put x (acc.) in command of y (dat.)
recipio, recipere, recepi, receptum
I take back
me recipio, recipere, recepi, receptum
I take myself back, retreat
praesum, praeesse, praefui + dat
I be in command of
bona, orum (n pl)
goods
copiae, arum (f pl)
forces
villa, ae (f)
villa, country house
legatus, i (m)
deputy, officer, envoy
ferrum, i (n)
iron, sword
partes, partium (f pl)
political party
tot
so many
totiens
so often
adversus, a, um
contrary, opposed
clam
secretly
atque
and
milito, militare, militavi, militatum
I campaign, serve as a soldier
valeo, valere, valui, valitum
I am strong, I am well
dissero, disserere, disserui, dissertum
I discuss
expello, expellare, expuli, expulsum
I drive out
opprimo, opprimere, oppressi, oppressum
I opress
officium, i (n)
duty
eques, equitis (m)
horseman
finis, finium (m)
end, finish
libertas, libertatis (f)
liberty
idem, eadem, idem
the same
nonnuli, ae, a
some
hilaris, hilare
cheerful
immortalis, immortale
immortal
senior, senioris
older
vehemens, vehementis
violent
delecto, delectare, delectavi, delectatum
I please, delight
supplico, supplicare, supplicavi, supplicatum + dat.
I pray to, beg
arcesso, arcessere, arcessivi, arcessitum
I summon
me gero
I behave myself
rem gero
I conduct a matter
nubo, nubere, nupsi, nuptum + dat.
I marry
nuptiae, arum (f. plural)
wedding
nuptialis, nuptiale
of a wedding, nuptial
tollo, tollere, sustuli, sublatum
I raise, lift
pereo, perire, perii, peritum
I perish, die
sentio, sentire, sensi, sensum
I feel, realize
heri
yesterday
nuper
lately
chorus, i (m)
chorus
donum, i (n)
gift
limen, liminis (n)
threshold
lumen, luminis (n)
light
mos, moris (m)
custom
mos maiorum
the custom of our ancestors
sol, solis (m)
sun
aequus, a, um
equal, fair
aeque
equally, fairly
antiquus, a, um
old, ancient
dubius, a, um
doubtful
sine dubio
without doubt
dives, divitis
rich
potens, potentis
powerful