167 terms

noah temp

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

הַגָדָה הַמַּעֲרָבִית
The West Bank
משטחים
Territories
השטחים הכבושים
The Occupied Territories
מְסוּבָּך
Complicated
סִכסוּך
Conflict
הִתנַחֲלה
settlement
מצב
Situation
אֵזוֹר
Area
רוב ה
The majority of
מִתנַחֵלים
Settlers
מָתוּן
Moderate
זֶהוּת
Identity
מְחַבֵּל
Terrorist
פִּיגוּעַ
Terrorist Attack
זכות
A right
להרוג
To kill
פְּצָצָה
bomb
לבדוק
To check
דּוּ-קִיוּם
Co-existence
פִּתרוֹן
Solution
לדעתי
In my opinion
טיעוּן
Argument
בעד
In support of
חֶברָה
society
חֲוָיָה
experience
מהַגֵּרים
immigrants
מִנהָגים
customs
נהנים
enjoy
סָפֵק
doubt
תרבּות
culture
נָצִיג
representative
חֶרֶם
boycott
דֶלֶק
fuel, oil
מְחִיר
price
תַקצִיב
budget
קבוּצַה
group
פְּגָז
shells from a cannon
כָּדוּר
bullet; sphere
מִבצָע
campaign (n.) (military operation)
corruption
corruption
סַנקציָוֹת
sanctions
אוֹצָר
treasury
חוּקָה
constitution
תַקְצִיב
budget
מַסים
taxes
חֵרֶם
boycott
תְקוּפָה
term
הַחְלָטָה
decision, resolution
הָתָהָליך המדיני
diplomatic process
הֶסְכֵּם
agreement
סגן
deputy
לְבַטֵל חוֹק
repeal a law
אִרְגוּן
organization
או"ם / הָאוּמוֹת הַמאוּחָדוֹת
UN
לְהַגֵן
to defend/protect
אִיּוּם / סַכָּנָה
threat / danger
מַשָא וּמַתָן
negotiations
מִגְזָרים
sectors
אוֹיֵבים
enemies
אַחְדוּת
unity
דִּיּוּן
debate
וַעֲדָה
committee
בֵּילאוּמִי
international
מְלִיאָה
plenum
גִּזעָנוּת
racism
נוֹשֵׂא
interest, issue, matter, concern
אֶזרָחים
citizen
תְגוּבָה
response
סִבּוֹת
reasons
מְחִיר
price
לְהַבהִיר/מבהיר
to clarify
גַאֲווָה
pride
מאבק
struggle
עָרֶכים
values
הֲסָתָה
incitement
ליצור קשר
to contact
להעביר
to pass/transfer
תַּקִין
proper
שְׁקִיפוּת
transparency
כללים
rules
לְצַעֲרִי
unfortunately
אני מנסה
to try
לשכנע
to convince
עֻבְדָות
facts
להֶחְלִיט
to decide
kovah
to rule (on something)
מעֶבֶר ל
across, over, beyond
לפי
according to
בְּקֶרֶב
among, amidst
אצל
at (office/home/place)
לְעֶבֶר
toward
בִּמקוֹם
instead (o)f, in place of
לתוך
into
מִבַּעַד
through
עד
until
בצד
alongside, next to
בשביל / מנת
for, in order to, so that
למען
on behalf of, for the benefit of, so that
מוּתר
permitted, allowed
כבר
already, soon
כך
so, thus, as such,
בְּאוֹפֶן כְּלָלִי
in general, generally
שונה
different
קודם
previous, last, before, preferable
טָעוּת
mistake
יָחִיד
alone, only
לַמְרוֹת
Despite, even though, notwithstanding
לָכֵן
therefore, so
נוֹשֵא
topic, matter, issue
אז
so, then, therefore
נו?
Yeah, so? Really? surprise or doubt
ל)כאן)
here/to here
מֵעַל
above, higher than
מסביב
around
מאחורי
behind
למַטָה
down
בּמֶשֶׁך
during
מאז
since
מאשר
than
אל
to, towards
למַעלָה
up
ללא
without
חוץ מ
except (for)
רחוק מ
far (from)
כמו גם
as well as
בְנוֹסָף / נוסף ל
in addition (to)
אֵלֶה
these/those (m pl)
אֵלוּ
these/those (f pl)
אפשר ל
possible, permitted
כדאי
should/it is advisable
להִסְתַּכֵּל
to look at/observe
כּוֹעֵס / לכעוס
to be angry
אֲמָנָה
treaty
לענות / עונה
to answer
להתנצל / מתנצל
apologize
למָנות / ממנה
appoint
להגיע /מגיע
arrive
לסדר / מסדר
arrange
לסַייֵעַ / מסייע
assist
לתקוף / תוקף
attack
ללות / לווה
borrow
להָביא / מֵביא
bring
לבנות / בונה
build
לבָטֵל / מבטל
cancel
להיזָהֵר / נִזהָר
be careful
לגרוֹם / גורֵם
to cause
לָחגוג / חוֹגֵג
celebrate
לשָנות/משָנֶה
to change
לפָטפֵּת/מפָטפֵּת
to chat
לטעוֹן/טוֹעֵן
to claim
לנקות/מנָקֶה
to clean
להתלוֹנֵן/מִתלוֹנֵן
to complain
מָשלים/להָשלים
to complete
קוֹלֵט/לִקלוֹט
to comprehend
מִתרָכֵּז/להתרכּז
to concentrate
מְגָנֶה/לגָנוֹת
to condemn
מאָשֵר/לאָשֵר
to confirm
מאָחֵל/לאחל
to congratulate
תוֹרֵם/לִתרוֹם
to contribute
לְוַדֵא מנת
to make sure
בוודאי
certainly, definitely, of course
להצטרך
to need/have to
מלבד
besides
רקע
background
כָּעֵת
currently, now
מישהו
anyone
כולל
including