NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. andare in tabaccheria
 2. il francobollo
 3. il cinema
 4. imbucare la lettera
 5. uffa
 1. a jaj
 2. b elmenni a trafikhoz
 3. c bedobni a levelet
 4. d bélyeg
 5. e mozi

5 Multiple choice questions

 1. boríték
 2. legalábbis azt hiszem
 3. annyi mesélnivalóm van
 4. a(z)...utcában
 5. információ(ka)t kérni

5 True/False questions

 1. necessarioszükséges

        

 2. il problemamozi

        

 3. dagli Stati Unitiaz Egyesült Államokból

        

 4. no,aspettanem,várj csak

        

 5. forseéppen,pont