NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. forse
 2. la cassetta per le lettere
 3. in via
 4. no,aspetta
 5. imbucare la lettera
 1. a nem,várj csak
 2. b levelesláda
 3. c bedobni a levelet
 4. d a(z)...utcában
 5. e talán

5 Multiple choice questions

 1. itt a közelben
 2. legalábbis azt hiszem
 3. információ(ka)t kérni
 4. csomag
 5. elmenni a trafikhoz

5 True/False questions

 1. uffajaj

        

 2. proprioéppen,pont

        

 3. ho tanto da raccontarepostára menni

        

 4. necessarioszükséges

        

 5. dagli Stati Unitiaz Egyesült Államokból