NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. la cassetta per le lettere
 2. il problema
 3. qua vicino
 4. proprio
 5. dagli Stati Uniti
 1. a itt a közelben
 2. b probléma
 3. c éppen,pont
 4. d az Egyesült Államokból
 5. e levelesláda

5 Multiple choice questions

 1. a(z)...utcában
 2. bedobni a levelet
 3. mozi
 4. annyi mesélnivalóm van
 5. elmenni a trafikhoz

5 True/False questions

 1. andare alla postaboríték

        

 2. la bustaboríték

        

 3. forsetalán

        

 4. almeno credolegalábbis azt hiszem

        

 5. il paccocsomag