61 terms

(still incompleted) adjectives (melléknevek) szabály a descriptions-ben

Sziasztok! Itt a melléknevek fokozására találtok példákat. Szabály: 1 szótagúaknál + -er, +the -est (Néha az utolsó magánhangzó kettőződik. big->biGGer...) 2 szótagú y-ra végződőeknél +ier, +the -iest (easy, easier, the easiest vagy happy, happier, the happiest) Ha egynél több sótagú, de nem y-végú, akkor modern, more modern, the most modern És vannak rendhagyóak is, ahol nincs szabály :-(( lehet még finomítani. more successful= sikeresebb even more successful =még sikeresebb even more ... nag…
STUDY
PLAY
nice, nicer, the nicest
szép, szebb, a legszebb
large, larger, the largest
nagy, nagyobb, a legnagyobb
organised, more organised, the most organised
szervezett, szervezettebb, a legszervezettebb
(lehet fokozni a befejezett melléknévi igeneveket is)
beautiful, more beautiful, the most beautiful
gyönyörű, gyönyörűbb,a legyönyörűbb
dangerous, more dangerous, the most dangerous
veszélyes, veszélyesebb, a legveszélyesebb
smart, smarter, the smartest
okos, okosabb, a legokosabb
picturesque, more picturesque, the most picturesque
látványos, látványosabb. a leglátványosabb
safe, safer, the safest
biztonságos, biztonságosabb, a legbiztonságosabb
new, newer, the newer
új, újabb, a legújabb
small smaller, the smalest
kis, kisebb, a legkisebb
windy, windier, the windiest
szeles, szelesebb, a legszelesebb
unfinished, more unfinished, the most unfinished
befejezetlen, befejezetlenebb, a legbefejezetlenebb
important, more important, the most important
fontos, fontosabb, a legfontosabb
pretty, prettier, the prittiest
csinos, csinosabb, a legcsinosabb
efficient, more efficient, the most efficient
hatékony, hatékonyabb, a leghatékonyabb
(a célt gyorsan el tudja érni, kevés ráfordítással)
effective, more affective, the most effective
hatásos, hatásosabb, a leghatásosabb
(tudja milyen célokat kell kitűzni)
An efficient staff is able to solve the problems quickly.
Egy hatékony munkatárs képes a problémákat gyorsan megoldani. (
The efficiency of heat engines is depend on the temperatures of the source and the sink.
A hőerőgépek hatásfoka a hőforrás és hőnyelő hőmérsékletétől függ.
An effective company is successful by designating the goals.
Egy hatékony vállalat ügyesen jelöli ki az elérendő célokat
great, greater, the greatest
nagy, nagyobb, a legnagyobb
(nagyszerű, király, ilyesmit jelent)
interesting, more interesting, the most interesting
érdekes, érdekesebb, a legérdekesebb
exciting, more exciting, the most exciting
izgalmas, izgalmasabb, a legizgalmasabb
boring, more boring, the most boring
unalmas, unalmasabb, a legunalmasabb
comfortable, more comfortable, the most comfortable
kényelmes, kényelmesebb, a legkényelmesebb
(testileg kényelmes, pl fotel, kanapé)
convenient, more convenient, the most convenient
kényelmes, kényelmesebb, a legkényelmesebb
(átvitt jelentésben kényelmest jelent, pl kényelmesebb banki ügyintézés; kényelmesebb megoldás/szolgáltatás)
lovely, lovelier, the loveliest
bájos, bájosabb, a legbájosabb
old, older,the oldest
régi (öreg), régibb, a legrégibb
dull, duller, the dullest
uncsi, uncsibb, a leguncsibb
(jelent még melléknévként: tompa, buta, fakó, egyhangú)
to dull something
(This is not an adjective)
vmit tompít, sötétít, lehangol, butít
(Ez nem melléknév)
funny, funnier, the funniest
vicces, viccesebb, a legviccesebb
polite, more polite, the most polite
udvarias, udvarasabb, a legudvariasabb
certainly, more certainly, the most certainly
(They are adjectives)
biztosan, biztosabban, a legbiztosabban
(határozószó, de lehet a magyarban is fokozni)
friendly, frendlier, the most friendlier
barátságos, barátságosabb, a legbarátságosabb
quiet, more quiet, the most quiet
csendes, csendesebb, a legcsendesebb
the quier
a csend
quietly, more quietly, the most quietly
csendesen, csendesebben, a legcsendesebben
cheap, cheaper, the cheapest
(Don't use this word in formal letter.)
olcsó, olcsóbb, a legolcsóbb
(csak köznyelvben használják)
expensive, more expensive, the most expensive
drága, drágább, a legdrágább
economical, more economical, the most economical
(Use this word instead of "cheap" by writing formal letters)
gazdaságos, gazdaságosabb, a leggazdaságosabb
(hivatalos nyelv ezt használja az "ócsó" helyett)
healthy, healtier, the healthiest
egészséges, egészségesebb, a legegészségesebb
unhealthy, more unhealthy, the most unhealthy
egészségtelen, egészségtelenebb, a legegészségtelenebb
ugly, uglier, the ugliest
ronda, rondább, a legrondább
tiny, tinier, the tiniest
pici, picibb, a legpicibb
peaceful, more peaceful, the most peaceful
békés, békésebb, a legbékésebb
difficult, more difficult, the most difficult
bonyorult, bonyorultabb, a legbonyorultabb
humid, more humid, the most humid
For example: humid climate
nyirkos (nedves), nyirkosabb, a legnyirkosabb
pl.: nyirkos klíma
heavy, heavier, the heaviest
nehéz nehezebb, a legnehezebb
(fizikailag nehéz)
complicate, more complicate, the most complicate
(for example: complicate machinery)
bonyolult, bonyolultabb, a legbonyolultabb
(bonyorult gépezet)
bad, worse, the worst
rossz, rosszabb, a legroszabb
many, more, the most
(They are all adjectives!)
sok, több, a legtöbb
(határozatlan számneveket is lehet fokozni a magyarban; de ezeket az angolok melléknévként használják)
good, better, the best
jó, jobb, a legjobb
little, less or lesser, the least
(We have a little problem)
apró (kis, kicsi), apróbb, a legapróbb
(Van egy kis gondunk)
far, farther, the farthest
far, further, the furthest
messze, messzebb , a legmesszebb
fine, finer, the finest
finom, finomabb, a legfinomabb
(nem kaja)
hot, hoTTer, the hoTTest
forró, forróbb, a legforróbb
busy, busier, the busiest
tevékeny (sürgő-forgó, elfoglalt) tevékenyebb, a legtevékenyebb
cosy, cosier, the cosiest
kényelmes (meghitt), kényelmesebb, a legkényelmesebb
spacious, more spacious, the most spacious
tágas, tágasabb, a legtágasabb
feasible, more feasible, the most feasible
megvalósítható, megvalósíthatóbb, a legmegvalósíthatóbb
marvellous, more marvellous, the most marvellous
csodálatos (bámulatos), csodálatosabb, a legcsodálatosabb
religion
hit