Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Digitální svět

Get a hint
Interaktivní tabule
Click the card to flip 👆
1 / 26
1 / 26
Terms in this set (26)
Interaktivní tabule
Velká interaktivní plocha, pracujeme na ní při hodinách
Image: Interaktivní tabule
Vizualizér
Snímá se pomocí něj mapa, text, fotka a převádí se na podobu digitální (v počítači)
Image: Vizualizér
Flash disk
Paměťové zařízení, ukládám si na něj referáty, fotky, úkoly
Image: Flash disk
Propojovací kabel USB
Propojuje např. mobil, tablet s PC
Image: Propojovací kabel USB
CD disk
Slouží k uložení fotek, dokumentů, už se tolik nepoužívá
Image: CD disk

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.