60 terms

Shopping! Romaji

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

O tsuri
Change
Kaimasu
Buy
irasshaimase
Welcome
Douzo
Here you are
Ikura desu ka
How much is it?
Kore wa ikura desu ka
How much is this?
Sore wa ikura desu ka
How much is that?
Kono neko wa ikura desu ka
How much is this cat?
Sono neko wa ikura desu ka
How much is that cat?
Kore wa nan desu ka
What is this?
Oishii
Yummy
Mazui
Yucky
Yasui
Cheap
Takai
Expensive
Kirei
Pretty
Ookii
Big
Chiisai
Small
kaimashita
Bought
kara
So
itadakimasu
Blessing before meal
gochisousama deshita
Thanks after meal
Arigatou
Thanks
Arigatou gozaimasu
Thank you
Arigatou gozaimashita
Thank you (past tense)
san byaku en desu.
It's 300 yen.
gohyaku en desu.
I't 500 yen
Kore wa gohyaku en deu
This is 500 yen
Sore wa san byaku en desu
That's 300 yen
Sen en desu
It's 1000 yen
Sanzen en desu
It's 3000 yen
ichi man en desu
It's 10 000yen
ni man en desu
It's 20 000 yen
roppyaku en desu
It's 600 yen
ni sen en no otsuri desu
Change is 2000 yen
gohyaku en no otsuri desu
Change is 500 yen
Kore wa menyuu desu
This is the menu
Happyaku en no o tsuri desu
Change is 800 yen
Kore wa happyaku en desu
This is 800 yen
Kore wo kudasai
I'll have this please
Sore wo kudasai
I'll have that please
yakisoba wo hitotsu kudasai
I'll have 11 fried noodles please
onigiri
Rice ball
okonomiyaki
Japanese savoury pancake
onigiri wo futatsu kudasai
2 rice balls please
hitotsu
1 item
futatsu
2 items
mittsu
3 items
yotsu
4 items
itsutsu
5 items
muttsu
6 items
nanatsu
7 items
yattsu
8 itens
kokonotsu
9 items
too
10 items
kudasai
please
hai
counter for drinks (glasses)
koora wo nihai kudasai
I'll have 2 glasses of cola please
koora wo ippai kudasai
I'll have 1 glass of cola please
ramune wo sanbai kudasai
I'll have 3 lemonades please
ramune wo yon hai kudasai
I'll have 4 lemonades please