Naut groep 6 thema 1 Energie is overal

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Energie omzetting
Energie kan worden omgezet in een ander soort energie. Bijvoorbeeld: met een trap tegen de bal geef je energie aan die bal. De bal beweegt en kaatst tegen een muurtje. Jouw energie ging naar de bal en van de bal naar het muurtje
Warmte
Als je energie gebruikt, ontstaat er warmte. Maar warmte is zelf ook een energiebron. Je kunt er bijvoorbeeld water mee koken of papier mee aansteken.
Beweging
Bij beweging veranderd er iets van plaats. Om iets van zijn plaats te krijgen heb je energie nodig.
Energiebron
Onze belangrijkste bron (oorsprong) van energie is de zon. Bijna alle energie op aarde komt van de zon. Brandstoffen zoals aardolie en hout, zijn oorspronkelijk ook ontstaan uit zonne-energie.
Licht
Licht komt van de zon. We kunnen zelf ook licht maken. Als je licht maakt moet je energie gebruiken.
Fossiele energie
Fossiele energie komt uit brandstoffen als aardolie, gas en kolen. Deze brandstoffen zijn in miljoenen jaren door zonne-energie ontstaan.
Elektriciteit
Elektriciteit is een handige vorm van energie. Je kunt het door draden laten stromen. o komt het uiteindelijk in onze huizen. Elektriciteit komt bijvoorbeeld uit het stopcontact.
Trillingen
Trillingen ontstaan als iets heel snel heen en weer beweegt. Bij een trilling wordt een tijd lang dezelfde snelle beweging gemaakt.
Geluid
Geluid is een trilling die door de lucht gaat. De trilling ontstaat als er iets trilt (snel heen en weer beweegt).
Geluidsgolven
Iets wat trilt, stuurt geluidsgolven door de lucht. Die golven kun je niet zien, maar wel horen en soms voelen. Korte golven geven hoge geluiden en lange golven geven lage geluiden.