15 terms

OPIS ZWIERZĄT

1. Mein Hund ist .... (mój piest jest ...) 2. Er ist auch ...... und .... (On jest również....i ...) 3. Sein Hund ist..... (jego pies jest ....) 4. Ihr Hund ist .... (jej pies jest .....)
STUDY
PLAY
das Kaninchen
królik
niedlich
milutki
groß
duży
gehorsam
posłuszny
treu
wierny
schwarz
czarny
weiß
biały
launisch
kapryśny
bunt
kolorowy
leise
cichy
scheu
płochliwy
laut
głośny
der Fisch
ryba
das Meerschweinschen
świnka morska
die Schildkröte
żółw