10 terms

5GRAMMAR14- Sentences with comparative and superlative adjectives

STUDY
PLAY
Alan is taller than me.
Alan jest wyższy ode mnie.
Maths is more interesting than History.
Matematyka jest bardziej interesująca niż historia.
Sonia is funnier than her brother.
Sonia jest bardziej zabawna niż jej brat.
Your bike is better than mine.
Twój rower jest lepszy niż mój.
Which is worse for you: coffee or cola?
Co jest dla ciebie gorsze: kawa czy kola?
I'm the youngest in the class.
Jestem najmłodszy w klasie.
Venice is one of the most beautiful cities in the world.
Wenecja jest jednym z najpiękniejszych miast na świecie.
I think Geography is the easiest subject.
Myślę, że geografia jest najłatwiejszym przedmiotem.
Who is the best football player in the world?
Kto jest najlepszym piłkarzem na świecie?
My dog is the worst runner.
Mój pies jest najgorszym biegaczem.