306 terms

Norwegian

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Hvor skal du?
Where are you going?
hvor
where
What sound do you not pronounce after vowels?
*d
Subject Pronouns
*jeg, du, han, hun, det, vi, dere, de
jeg
I (sing. subj.)
du
you (sing. subj.)
han
he (sing. subj.)
hun
she (sing. subj.)
det (pronoun)
that (sing. subj.)
vi
we (pl. subj.)
dere
you (pl. subj. & obj.)
de
they (pl. subj.)
vare
last
ha
have
For regular verbs, how do you make it present tense?
*Just add 'r' to infinitive
snakke
talk
komme
come
bo
live
hete
be called
lære
learn
go
dra
leave
hva
what
hjem
home
How to pronounce 'hv-'
*Silent 'h'
How to pronounce 'hj-', (hjem)
*'y' sound, ('yem')
How to pronounce 'nd'
*'nn'
How to pronounce 'ld'
*'ll'
Hva heter du?
What's your name?
Hvor kommer du fra?
Where are you from?
Hvor bor du?
Where do you live?
Hva studerer du?
What do you study?
Kommer du også Nederland?
Are you also from the Netherlands?
Studerer du også informatikk?
Do you also study informatics?
også
also, too
How to pronounce 'ski'
*'she'
å gå på ski
to go skiing
Present tense of 'å vare'
*er
Jeg kan snakke litt norsk nå.
I can speak litte Norwegian now.
kan
can (be able to)
litt
some, little
now
Du skal lese.
You should read.
skal
shall
lese
to read
Han vil lære norsk.
He will learn Norwegian.
vil
will
Hun må gå nå.
She must go now.
have to, must
Jeg heter Gina.
My name is Gina.
Jeg kommer fra USA.
I'm from the USA.
Jeg studerer statistikk.
I am studying statistics.
Jeg bor på Sogn.
I live at Sogn.
How to pronounce 'Sogn'
*'song-en', but pronounce the 'so' part in 'song' like 'so'
Hva gjør dere?
What are you doing?
Vi går på norskkurs.
We go to the Norwegian courses.
ja
yes
Snakker dere norsk?
Do you speak Norwegian?
Ja, vi snakker litt norsk.
Yes, we speak a little Norwegian.
Marek og Gloria går på norskkurs.
Marek and Gloria goes on Norwegian course.
De snakker litt norsk.
They speak a little Norwegian.
og
and
Ja, vi snakker norsk i klassen.
Yes, we speak Norwegian in class.
i
in
klassen
class
Hva snakker du hjemme?
What do you speak at home?
nei
no
Nei, ikke russisk, men jeg forstår litt tysk.
No, not Russian, but I understand some German.
ikke
not
men
but
forstå
understand
Hvilke språk snakker du, Gloria?
What languages do you speak, Gloria?
språk
languages
hvilke
which
Hvordan sier du 'español' på norsk?
How do you say 'español' in Norwegian?
si
say
hvordan
how
on
flott
great
hvem
who
Hva betyr 'flott'?
What does 'flott' mean?
bety
mean
Det betyr 'fint', 'bra'.
It means 'fine', 'good'.
Forstår du?
Do you understand?
Jeg tror det.
I think so.
tro
believe, think
engelsk
English
gjøre
do
gå (verb)
go
Present tense of gjøre
*gjør
When referring to a place within Oslo, when do you use 'i'?
*Only before Nydalen or Sentrum.
When referring to a place within Oslo, when do you use 'på'?
*All places except for Nydalen and Sentrum.
When referring to a place, what does 'i' mean?
*down into
When referring to a place, what does 'på' mean?
*on top of
If speaking of independent nations or cities, do you use 'på' or 'i'?
*Use 'på' when talking about all other places except for Oslo.
Presens of 'å vare'
er
Presens of 'å gjøre'
gjør
Presens of 'å spørre'
spør
Presens of 'å si'
sier
Presens of 'å vite'
vet
kurs
course
forelesning
lecture
time
hour or class
klasse
used when addressing a class
fotball-lag
football team
lag
team
i ditt hjemland
in your homeland
ditt
your
mitt
my
i mitt hjemland
in my homeland
land
country
Hvordan går det?
How are you doing?
Og med deg?
And with you?
Hvordan har du det?
How are you?
How to pronounce 'kj-'
*Say 'hee', but don't use your vocal cords.
Ikke så verst.
Not bad.
Jeg snakker ikke fransk.
I do not speak French.
now
bare bra
I'm fine
ganske bra
pretty good
Jeg er forkjølet.
I have a cold.
forkjølet
having a cold
stakkars deg
poor you
god bedring
get well soon
god
good
Ikke så bra.
Not so good.
Jeg er syk i dag.
I am sick today.
so, then
syk
sick
dag
day
fint
nice
Jeg er frisk og i god form.
I am healthy and in good shape.
frisk
healthy
trøtt
tired
Jeg er litt trøtt.
I'm a little tired.
god morgen
good morning
morn
hello
Har du mye å gjøre?
Do you have a lot to do?
mye
much, a lot
Jeg leser mye.
I read a lot.
Jeg har eksamen snart.
I have exams soon.
snart
soon
Gruer du deg?
Do you dread? (It means "Are you nervous?")
deg
you (sing. obj.)
Er du nervøs?
Are you nervous?
lykke til
good luck
Det går sikkert bra.
It will go well. (I think...)
Jeg håper det.
I hope so.
håpe
hope
Ha det bra.
Goodbye
Ha det.
Goodbye
Jeg skal til byen.
I'm going to town.
byen
town
til
to
Vil du bli med?
Will you come with?
bli
be, become, come, stay
med
with
Ja, gjerne.
Yes, please.
Hva skal du gjøre i byen?
What are you doing in town?
Jeg skal kjøpe klær.
I want to buy clothes.
kjøpe
buy
klær
clothes
å nei
oh no
Hva vil du gjøre?
What do you want to do?
Jeg vil bare se på folk.
I just want to people watch.
bare
only
folk
people
se
see, look, watch
Du ser på folk.
You people watch.
Etterpå spiser vi lunsj.
Afterwards we have lunch.
etterpå
afterwards
spise
eat
lunsj
lunch
En god idé.
A good idea.
idé
idea
Du er genial.
You are brilliant.
genial
brilliant
Jeg vet det.
I know.
helgen
weekend
*forfelt
*subject/adverbial
*midtfelt
*verb, subject, adverbial
*sluttfelt
*verb, object, adverbial
How to pronounce 'god morgen'
*'good morn' (don't pronounce the g)
veldig
terribly, very
Takk skal du ha.
Well thank you.
Ja, jeg leser ganske mye.
Yes, I read quite a lot.
tv
tv
drikke
drink
kaffe
coffee
sove
sleep
middag
dinner, midday
kafé
café
hvorfor
why
reise
travel
sammen
together
etter
after
venn
friend
Unnskyld at jeg er sen.
Forgive me for being late.
unnskyld
sorry, excuse me
at
that
*kjempebra
*similar to 'flott'
meg
me (sing. obj.)
ham
him
henne
her
oss
us
dem
them
*skal vs. vil
*'skal' is used only when it's planned for the future, but 'vil' can mean 'wish'
spørre
ask
si
sier
vite
knowing
hjemmeoppgaven
homework
studere
study
*masculine 'a/an'
*en
*feminine 'a/an'
*en/ei
*neutral 'a/an'
*et
Are professions masculine, feminine, or neutral?
*masculine
Are nouns ending in '-mann' masculine, feminine, or neutral?
*masculine
Are nouns ending in '-sjon' masculine, feminine, or neutral?
*masculine
Are nouns ending in '-else' masculine, feminine, or neutral?
*masculine
Are nouns ending in '-het' masculine, feminine, or neutral?
*masculine
*masculine 'the' (singular)
*add '-en' to the end of the noun
*feminine 'the' (singular)
*add '-a' to the end of the noun
*neutral 'the' (singular)
*add '-et' to the end of the noun
gjerne
willingly
buss
bus
De tar bussen til byen.
They take the bus into town.
ta
take
fra
from
samtale
conversation
butikk
shop
Skal dere se på tv?
Will you watch tv?
Må dere jobbe?
Have to work?
endelig
finally
slappe
relax
kino
theater
være
be
søster
sister
Louisa, søstera mi, kommer til Norge i morgen.
Louisa, my sister, comes to Norway in the morning.
lenger
long (time)
her
here
uke
week
tirsdag
Thursday
når
when
neste
next
godt
good
sjekke
check
svar
answer
Han går ___ norskkurs. (på, i, med, fra, til)
*på
alle
everyone
internett
internet
Carlos kommer ___ Argentina. (på, i, med, fra, til)
*fra
Han snakker norsk ___ Anita. (på, i, med, fra, til)
*med
Alle snakker norsk ___ klassen. (på, i, med, fra, til)
*i
Jeg skal dra ___ byen. (på, i, med, fra, til)
*til
Vil du bli ___ ___ kafé? (på, i, med, fra, til)
*med, på
Nei, jeg skal se en film ___ tv. (på, i, med, fra, til)
Hvordan sier du "Hei!" ___ spansk? (på, i, med, fra, til)
___ spansk sier vi "Hola!"
mandag
Monday
slappe ov
chill out
onsdag
Wednesday
jobbe
work
treffe
meet
What verbs cause following verbs in the sentence to be in the infinitive?
*skal, vil kan, må, bør
søndag
Sunday
torsdag
Thursday
fredag
Friday
lørdag
Saturday
How to pronounce 'godt'
*like 'got'
en kjole
a dress
en genser
a sweater
et skjørt
a skirt
ei skjorte
a shirt
ei jakke
a jacket
ei bukse
a trouser
et skaut
a headscarf
ei kåpe
a coat (for women)
et skjerf
a scarf
ei lue
a cap
en hanske
a glove
en frakk
a coat (for men)
plural of 'en hanke'
*hansker
en vott
a mitten
How is 'skaut' pronounced?
*like 'scout'
How to pronounce 'kino'
*'hee-nu'
vente
wait
kopp
cup
Hyggelig å se deg!
Nice to see you!
hyggelig
pleasant, nice
I like måte.
Same to you. (long)
Like.
Same to you. (short)
Jeg vil gjerne ha...
I would like to have...
Blir dere lenge?
Will you be staying here long?
sultan
hungry
nei da
no
Subjektsform: jeg
Objektsform: meg
Subjektsform: du
Objektsform: deg
Subjektsform: han
Objektsform: ham/han
Subjektsform: hun
Objektsform: henne
Subjektsform: vi
Objektsform: oss
Subjektsform: dere
Objektsform: dere
Subjektsform: de
Objektsform: dem
fri
free
ha fri
have time off
spørsmål
question
ha fri
...