czasowniki nieregularne

STUDY
PLAY
be - was\were - been
być
become - became - become
stać się, zostać
begin - began - begun
zaczynać
bring - brought
przynosić
build - built
budować
buy - bought
kupować
catch - caught
łapać
choose - chose - chosen
wybierać
come - came - come
przychodzić
cost
kosztować
cut
ciąć
do - did - done
robić
draw - drew - drawn
rysować
drink - drank - drunk
pić
drive - drove - driven
jechać samochodem
eat - ate - eaten
jeść
fall - fell - fallen
upadać, spadać
feed - fed
karmić
feel - felt
czuć
fight - fought
walczyć
find - found
znaleźć
fly - flew - flown
latać
forget - forgot - forgotten
zapominać
get - got
dostawać
give - gave - given
dawać
go - went - gone
jechać, iśc
have - had -
mieć
hear - heard
słyszeć
keep - kept
trzymać
know - knew - known
wiedzieć
lern - lernt
uczyć się
leave - left
wyjeżdżać, opuszczać
let
pozwalać
lose - lost
stracić, zgubić
make - made
robić
mean - ment
znaczyć
meet - met
spotykać
pay - paid
płacić
put
kłaśc
read
czytać
ring - rang - rung
dzwonić
run - ran - run
biegać
say - said
powiedzieć
see - saw - seen
widzieć
sell - sold
sprzedawać
send - sent
wysyłać
show - showed - shown
pokazywać
shut
zamykać
sit - sat
siedzieć
sleep - slept
spać
speak - spoke - spoken
mówić
spend - spent
spędzać
stand - stood
stać
steal - stole - stolen
kraść
swim -swam -swum
pływać
take - took - taken
brać
teach - taught
uczyć
tell - told
powiedzieć
think - thought
myśleć
understand - understood
roumieć
wake - woke - woken
budzić
wear - wore - worn
nosić, mieć ubrane
win - won
wygrywać
write - wrote - written
pisać