Try the fastest way to create flashcards

Euroopa uusaja hakul

Get a hint
Viljaikaldus
Click the card to flip 👆
1 / 20
1 / 20
Terms in this set (20)
Viljaikaldus
Külmast kliimast tulev nähtus, mis võis põhjustada ulatuslikku näljahäda
Klooster
Koht, kuhu võis vallaline naine nunnaks minna
Lastekasvatamine
Abilelulepingu sõlmimise peamine eesmärk
Suurpere
Pere vorm, kus ühekatuse all elas mitu põlvkonda (suurpere, väikepere)
Teenija
Teiste inimeste juures elatist teeniv inimene, kellel polnud võimalik oma kodu ülal pidada
Katk
Väga eluohtlik haigus keskajal, mida ei osatud ravida
Kartul
Eestis levinud mugultaim, mille kasvatamine aitas lahti saada suurest näljast
Kolmekümneaastane sõda
Saksamaad aastatel 1618-1648 laastanud suur ususõda
Väike jääaeg
17. sajandil Euroopat tabanud jahenemine, mis muutis talved erakordselt külmaks
Naine
Isik, kes pidi perekonnas alluma ja kuuletuma oma mehele justkui Jumalale
Tartu
Eesti linn, kuhu kuningas Gustav Adolf II asutas ülikooli
1492
Aasta, millal Cristopher Kolumbus jõudis esmakordselt Ameerikasse
Ameerika
Maailmajagu, kuhu 1492. aastal sõitis esmakordselt Kolumbus
Nakkushaigused
Pisikute abil levivad haigused (katk, rõuged, tüüfus, düsenteeria, tuberkuloos)
Näljahäda
Ohvriterohke nähtus, mis puhkes aastail 1695-1697 Eesti, Läti ja Soome aladel.