Gracias 7 cap 3 del 2

Vives
Click the card to flip 👆
1 / 21
Terms in this set (21)
Se llamaHeter denLa capital de SueciaSveriges huvudstadEstocolmoStockholmEsDen/det ärUna ciudadEn stadBonitaFinMe gustaJag tycker omMuchoMycketTe gustaTycker du om denLa playaStrandenClaroSjälvklart