10 terms

Ruotsin epäsäännölliset adjektiivit

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

korkea
hög högre högst
nuori
ung yngre yngst
vahva
tung tyngre tyngst
pitkä
lång längre längst
matala
låg lägre lägst
iso
stor större störst
hyvä
bra bättre bäst
huono
dålig sämre sämst
vanha
gammal äldre äldst
pieni
liten mindre minst