Hitverber og andre vigtige verber

ser
Click the card to flip 👆
1 / 32
Terms in this set (32)
være
befinde sig, være
der er
gå, køre
burde, skulle
have
skulle
kunne
ville
sige
pensartænkesabervidegustarkunne lidedargivedejarlade, forladehacergøre, lavellevarhave på, bærepasarskeponeranbringequedarvære tilbage; blivesalirgå/ komme ud;seguirfølge (efter), fortsættetomartagevenirkommeversevolverkomme tilbagebuscarlede efterconocerkendeempezarbegyndecreertroencontrarfinde, mødeterminarslutte