9 terms

Ord vecka 2

STUDY
PLAY
allmänbildad
som kan ganska mycket om många olika ämnen
protes
en konstgjord kroppsdel som man använder istället för en kroppsdel man skadat
mässa
en stor utställning
ordet har även andra betydelser
konkret
som man kan se, höra eller ta på, till exempel ett träd, ett skratt eller en hund
abstrakt
som man inte kan se, höra eller ta på
till exempel konst som inte föreställer något
kondens
mycket små vattendroppar från till exempel vattenånga
till exempel på ett fönster
avdunsta
bli till ånga och försvinna
fördom
en åsikt som inte stämmer med verkligheten till exempel om en grupp människor
hägring
något man tror att man ser, men som egentligen inte finns, tillexempel de tyckte att de såg en oas i öknen, men det var bara en *