65 terms

1. týden - Starověké Pisemnictví

Literatura 1 - Starověké Pisemnictví
STUDY
PLAY
STAROVĚKÉ PÍSEMNICTVÍ
Přírod, víra, bojující proti hladu, nemoci, a nepřátelům
Zaříkadla, zaklínadla, přísloví, pranostiky, zpěv, a tanec
Žit sběrem a lovem
ORIENTÁLNÍ LITERATURA
Souhrn písemnictví nejstarších asijských a severní afrických civilizací. Počátek písemnictví.
SUMERSKÁ LITERATURA
Mezopotámie - Mezi Eufratem a Tigridem, dnešní Irák
- Nejstarší způsob záznamu řeči - obrázkové písmo (z něhož písmo klínové)
Epos o Gilgamešovi (1700 př.n.l.)
Považován za nejstarší dílo světové literatury
-Hrdina je bájný král města Uruk a jeho přítel, Endiku. Prožívají spolu řadu dobrodružství při své cestě za nesmrtelnost; tragický hrdinův úděl vyplývá vědomí konečnosti lidského života
STAROEGYPTSKÁ LITERATURA
Druhý nejstarší centrum lidské civilizace
-Hieroglyfy
Kniha mrtvých
Soubor textů náboženského charakteru, rady zemřelým
Achnatanův hymnus na slunce
Skladba
Vlastní životopis Sinuhetův
krátká autobiografická povídka s třemi písňovými vložkami
INDICKÁ LITERATURA
Povodí řek Indus a Ganga, kolem 2500 př.n.l.
Personifikované přírodní jevy (voda, oheň, zem, nebe)
Mahábhárata (Velké vyprávění o Bharatovcích)
Epos líčí bratrovražedné boje mezi dvěma rody. Připojeny jsou výklady o zákonech a morálce. 200k+ veršů
Rámájana
hrdinský epos o lásce a životních dobrodružstvích prince Rámy a jeho ženy Síty
ČÍNSKÁ LITERATURA
Povodí řek Žlutá a Velká
Období let 618-907 n.l. je tzv. klasická čínská literatura
Kniha Písní
Nejstarší čínská hodnotná památka, soubor čínského básnictví, obsahuje 306 lidových písní a básní (milostné, svatební, pracovní, hymny, ódy, atd.)
Konfucius
Filozof, zakladatel konfucianismu
Hovory
Konfucius, prozaické dílo plných morálních a etických rad pro život člověka ve společnosti.
Lao-C
Myslitel, zakladatel taoismu
Tao-te-ťing (Kniha cesty a ctnosti)
základní kniha taoismu
Tu Fu
(712 - 770 n.l.)
Kritický vůči společnosti, jeho verše odrážejí krizi, císařství, utrpení lidí a smysl života
Li Po
(701 - 762 n.l.)
Autor veršů o přírodě, volnosti, přatelství, víně
PERSKÁ LITERATURA
Dnešní Irán
Zarathustra
(6.-7. př.n.l.) Kazatel a filozof, mysli běh světa je ovlivňován dobrem a zlem
Avesta
Sborník modliteb, mýtů, lyriky, a právnických textů
ARABSKÁ LITERATURA
Z principálů islámu, od 7. st. n.l.
Korán
Základní text islámu, zachycuje zjevení proroka Muhammada, dává základ islámského práva.
Hadíth
Náboženský text o Muhammadovi
Tísic a jedna noc
Soubor lidových vyprávění princezny Šeherezády. Ona pokaždé začínala vyprávět zajímavý příběh a král jí pak nechala žit, aby by mohl slyšet ukončení.
HEBREJSKÁ LITERATURA
,,,
Bible (Písmo Sváté)
Nejpopulárnější kniha na světě, pravidel náboženské víry a morálky.
Starý zákon
základ judaismu a křesťanství.
Pět knih Mojžíšových, aneb Tóra
Genesis a Exodus jsou neznámější knihy v Tóře, stvoření světa a člověka, řivot prarodičů, Adam a Eva, prvotní hřích, atd.
Nový Zákon
nejstarší památky křesťanské literatury z 1,-2, st. n.l. (napsaný řecky)
ŘECKÁ LITERATURA
....
Antika
Novodobé označení pro řecký a římský spisy - 14 st. př.n.l. - 4 st.n.l.
Období
1. Období archaické, 2. Období Attické, 3. Období Helénistické (Řecká literatura se rozšiřuje na území Egypta, Přední Asie a Indie.), 4. Období Římské
Homér
(asi 8. st.př.n.l.) Básník
Ilias
líčí závěr válečného střetnutí Řeků a Trójánů
Odyssea
Desetiletý bloudění ithackého krále Odyssea a jeho návratu do rodné země
Sapfó
(7. - 6. st. př.n.l.) Básnířka, psala milostně, zřídila na ostrově Lesbos Dům múz (básnická škola pro dívky)
Anakreon
(6. st.př.n.l.) Básník, oslavuje lásku, víno a životní radost
Pindaros
(asi 522-446 př.n.l.) Představitel sborových lyrik
Ezop
(asi 6. st. př.n.l.) Tvůrce bajek, jeho cíl je didaktické poučení
-
-
Aischylos
(525-456 př.n.l.) Zakladatel řecké tragedie, uvedl na scénu druhého herce. Napsal asi 90 her.
Oresteia
(Aischylos) Jediná dochována řecká trilogie, Agamemnon se vrací z Tróje, je zabit ženou a jejím milencem. Syn zabije matku a jejího milence.
Sofokles
(asi 496-406 př.n.l.) Dramatik, uvedl použití třetího herce, ze 123 dramat je dochován pouze 7
Antigona
(Sofokles) Nejznámější řecká tragedie
Král Oidipus
Kvůli věštbě, Oidipus omylem zabije otce a incest s matkou. Šokovaný jak se o tom později dozví, on se o slepí, aby neviděl následky hrůz
Euripides
(asi 480-406 př.n.l.) zaměřil na konflikty člověka s člověkem a taký vnitřní konflikty. První dramatik, který uvedl aktuální problémy athénské společnosti a dobře vykreslil charakter ženských postav.
Medea
(Euripides) Žena Medea opustila svou vlast s vůdcem argonautů Jason do jeho země. Jason opustí pro jinou ženu, Medea se mu pomstí smrtí jejich dětí i nové ženy a jeho otce.
Aristofanes
(asi 445 - asi 386 př.n.l.) Nejslavnější autor komedií, díla jsou těsně spjato s událostmi politického i kulturním životem Athén
Ptací
(Aristofanes) Představí ideální společnost i důvody, proč taková společnost musí ztroskotat.
Lysistrata
(Aristofanes) Protiválečná satira, ženy chtějí aby muži zůstali doma.
Herodotos
(asi 484 -425 př.n.l.) "Otec dějepisu", skvělý vyprávěč, historik
-
-
Menandros
(342 - 293 př. n.l.) Zastupuje "novou komedii", hry ukazovaly rodinné problémy.
ŘÍMSKÁ LITERATURA
....
Titus Maccius Platus
(251-184 př.n.l.) Představitel římské komedie
Chlubný voják
(Titus Maccius Platus) Vzdálený předobraz z Shakespearova Falstaffa
Publius Vergilius Maro
(70 - 19 př.n.l.) Básník, propagoval snahy o obrodě (rebirth) římského impéria, (Hambalkem) tzv. verchol
Aeneis
(Publius Vergilius Maro) Příběh bájného hrdiny Aenea, který uprchl z hořícího Tróje a odešel do Itálie. Druhá polovina pak popisuje příchod Aenea a jeho druhů do Itálie a boje s italskými kmeny
Publius Ovidius Naso
(43 př. - 18 n.l.) snad nejnadanější autor antické literatury, byl do konce života ve vyhnanství na březích černého moře
Lásky
(Publius Ovidius Naso) Básnická sbírka
Umění milovat
(Publius Ovidius Naso) Básnická sbírka radící ženám i mužům, jak si získat a uchovat lásku
Listy milostné
(Publius Ovidius Naso) fiktivní dopisy
Proměny
(Publius Ovidius Naso) Epická veršovaná skladba, Věci neživé se změní v živě a naopak. Lidé se mění v zvíře, v rostliny, v neživou přírodu, v souhvězdí. Bohové bud' proměnou trestají nebo jí poskytnou (give) zoufalému člověku vysvobození.
Duše je nesmrtelná, přejde jen do nových tvarů, Psána daktylským hexametrem.