23 terms

practical dutch 2 (dummy)

STUDY
PLAY
Wat vind je van dit restaurant?
How do you like this restaurant?
Heb je zin om dit weekend mee to gaan zeilen?
Would you like to go sailing this weekend?
Zullen we even pauzeren?
Shall we take a short break?
Dit zijn foto's van Amsterdam twintig jaar geleden
These are photographs of Amsterdam 20 years ago
Het concert is afgelast
The concert has been cancellend
Mijn auto is stuk
My car broke down
Wat een pech!
bad luck!
Help je me even?
Can you help me for a moment?
Kunt u mij om 11uur bellen?
Could you call me at 11o'clock?
Bent u morgen op kantoor?
Are you at the office tomorrow?
Gaan jullie met ons mee?
Are you accompanying us?
Misschien de volgende keer
Maybe next time
Beterschap
I wish you a speedy recovery
Sterkte
All the best
Zal ik vanavond koken?
Shall i cook tonight?
Ik ga het niet redden
I am not going to make it
Niet te geloven
Is that really true?
Nee toch
No, it isn't ture, is it?
Mij niet gezien
I wouldn't like it
Maakt niet uit
Never mind
Wat doe je nou!
What are you doing!
Niet verkeerd
not bad!
Ik ga ervoor
I am going for it!