7 terms

JOURNALISTISKE SJANGERE

STUDY
PLAY
NYHETSARTIKKEL
Den tradisjonelle formen for nyheter. Omvendt pyramidestruktur.
REPORTASJE
Journalisten har oppsøkt miljøet det handler om, og formidler observasjoner og inntrykk.
NOTIS
Kort nyhetssak, som oftest uten ingress
BAKGRUNNSARTIKKEL
Formidler utdypende fakta om en nyhetssak.
KOMMENTAR
Mening om en sak uttrykt av en journalist i avisen, ikke LESER (som i leserinnlegg). Kan være mer personlig enn kommentarartikkelen (og dermed mer kontroversiell).
FEATURE
Beslektet med reportasjen. Mer personlig og fri i formen. Tar for seg ett bestemt, aktuelt emne og går i dybden av det. Kan inneholde ett eller flere intervjuer.
REFERAT
Gjengir hva som skjedde på et arrangement eller et møte