10 terms

Adam J. cz. 1

16 I 2012 cz.1
STUDY
PLAY
I received your e-mail.
Dostałem Twojego e-maila.
Thank you very much for your e-mail.
Dziękuję bardzo za Twojego/Waszego e-maila
message
wiadomość
I confirm receiving the e-mail.
Potwierdzam odbiór wiadomości.
I agree
Zgadzam się
I agree with your proposal
Zgadzam się z Twoją propozycją
I accept
Akceptuję
I don't accept
Nie akceptuję
I hope everything/all is ok
Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku
I accept your proposal/idea
Akceptuję Twoją propozycję/pomysł