74 terms

Modern society q - w

STUDY
PLAY
Quad Coalition
čtyřkoalice
racial discrimination
rasová diskriminace
racism
rasismus
radical right-wing
radikální pravice
refugees
uprchlíci, běženci, utečenci
renewable (source of energy)
obnovitelný (zdroj energie)
replacement
náhrada, nahrazení
Republican Party
Republikánská strana
repulse an attack
odrazit útok
research
výzkum, zkoumat
resign from...
rezignovat na..., odstoupit z..., podat demisi
restrict immigration
omezit imigracit, přistěhovalectví
retaliation
oplata, odveta
retreat
ustoupit, stáhnout se do bezpečí; ústup, útočiště
right to vote
volební, hlasovací právo
rising unemployment
rostoucí nezaměstnanost
Romas, Romanies
Romové
science and technologie
věda a technika
seek refuge
hledat útočiště
Senate
senát
sentence to...
odsoudit na...
shock therapy
šoková terapie, léčba šokem
shout abuse
vykřikovat urážky, nadávky, sprostá slova
skirmish
potyčka, výměna názorů, spor
Social Democratic Party
Česká strana sociálně-demokratická
soft contact lenses
kontaktní čočky
solar power / energy
sluneční energie
solar system
sluneční soustava
sovereign republic
nezávislá, suverénní republika
space flight, travel
kosmický let, let do vesmíru
space laboratory
vesmírná laboratoř, orbitální stanice
space shuttle
raketoplán
spaceship
kosmická loď
Speaker
předseda Dolní sněmovny (GB)
split of Czechoslovakia
rozdělení Československa
star
hvězda
step down (from)
rezignovat (na), odstoupit
store nuclear waste
skladovat jaderný odpad
strike at an enemy
zaútočit na nepřítele
subject to indignation
vystaven nevoli, pobouření
suffrage
volební právo
Sun (the)
Slunce
supersonic aircraft
nadzvukový letoun, letadlo
surrender
vzdát se, kapitulovat
surrender one's weapons
složit zbraně
take sb prisoner
zajmout někoho
tarnish
pošpinit
tension
napětí
terrorism
terorismus
test-tube babies
děti ze zkumavky
therapeutic
léčebný
thermal energy
tepelná energie
tidal power
přílivová, slapová energie
tunnelled out
vytunelován
twins
dvojčata
UFO (unidentified flying object)
UFO (neidentifikovaný létající objekt), létající talíř
universal franchise
všeobecné volební právo
Upper Chamber
(GB) sněmovna, sněmovna lordů
upsurge in crime
nárůst zločinnosti
Venus probe
sonda k Venuši
vital to
nezbytný, životně důležitý pro
war and peace
válka a mír
war crimes
válečné zločiny
War Crime Tribunal in the Hague
Mezinárodní válečný soud v Haagu
warring factions
válčící strany, frakce
watchdog body
kontrolní orgán
weapons
zbraně
websites
internetové stránky
win a decisive battle
vyhrát rozhodující bitvu
windmill
větrný mlýn, větrná elektrárna
wind power
větrná energie
winning party
vítězná strana
withdraw from...
stáhnout (se), odstoupit, odejít (odkud)
World Wide Web, Web (the)
Internet, světová síť Internet