Duits 3.3 and 9.3 t2b LL

STUDY
PLAY
die Schule
de school
die Schulen
de scholen
die Realschule
de havo, het vmbo-tl
die Hauptschule
de vmbo-school
das Gymnasium
het gymnasium
der Unterricht
het onderwijs
die Stunde
het uur, lesuur
das fach
het vak
das Fächer
de vakken
die Klasse
de klas
das Klassenzimmer
het klaslokaal
der Studenplan
het rooster
die Note
het cijfer
die Noten
de cijfers
die Hausaufgaben
het huiswerk
der Lehrer
de leraar
die Lehrerin
de lerares
der Klassenlehrer
de mentor
der Schüler
de leerling
die Schülerin
de leerlinge
die Klassenarbeit
het proefwerk
das Zeugnis
het rapport
sich konzentrieren
zich concentreren
lernen
leren
üben
oefenen
schreiben
schrijven
lesen
lezen
rechnen
rekenen
hören
horen, luisteren
bekommen
krijgen
aufpassen
opletten
erklären
uitleggen
heute
vandaag
schwierig
moeilijk, zwaar
einfach
eenvoudig, makkelijk
Deutsch
Duits
Englisch
Engels
Niederländisch
Nederlands
Französisch
Frans
Mathematik
wiskunde
Physik
natuurkunde
Chemie
scheikunde
Biologie
biologie
Erdkunde
aardrijkskunde
Geschichte
geschiedenis
Musik
muziek
Kunst
beeldende vorming
Sport
bewegingsonderwijs
Religion
godsdienst
Technik
techniek
Informatik
informatica
die Aufgabe
de opgave
das Buch
het boek
das Heft
het schrift
der Stift
de pen
der Kuli
de balpen
die Zeit
de tijd
die Frage
de vraag
die Antwort
het antwoord
der Radiergummi
de gum
die Tasche
de tas
vielleicht
misschien
nett
aardig
freundlich
vriendelijk
beginnen
beginnen
sagen
zeggen
gucken
kijken
spicken
spieken
schwänzen
spijbelen