79 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Iemand met wie je niet gemakkelijk om kunt gaan
Iemand met een gebruiksaanwijzing
In de war
Van slag
Betrekkelijk
Relatief
Het aantonen wie het zijn
Indentificatie
Voorzieningen zoals wegen, bruggen, spoorlijnen en leidingen
Infrastructuur
Waakzaam
Alert
Uit bater
Exploitant
Innemen van uiterste punten
Radicaliseren
Verontwaardigd
Op hoge poten
Alleenrecht
Monopolie
Je kunt niet alles tegelijk
Keulen en Aken zijn niet op een dag gebouwd
Daarom
Derhalve
Degene die voor de rechtbank namens de samenleving optreedt in strafzaken
Officier van justitie
Ik ben hier niet om niets te doen
Ik ben hier niet om vliegen te vangen
Goed tegen beledigingen kunnen
Een olifantshuid hebben
Beeld dat discrimineert op grond van ras
Racistisch imago
Is dom
Is geen groot licht
Vernieuwingen
Renovatie
Stiekeme
Cladestiene
Bang gemaakt
Geïntimideerd
Op persoonlijke lichamelijke kenmerken zoals een vingerafdruk
Biometrische kenmerken
Communicatiemiddelen zoals een radio of een tv
Media
Ik zal zoiets niet snel nog een keer doen
Ik heb mijn lesje wel geleerd
Strafbaar feit rondom geld
Vermogensdelict
Buiten gewoon
Extreem
Voortdurend
Permanent
Belasting
Acijns
Het ergste gevaar is voorbij
De kou is uit de lucht
Inkomsten
Baten
Uitgebreide acties tegen racisme
Antiracismecampagne
Toezicht houden
Surveilleren
Is dom
Is geen groot licht
Werkzaamheden
Activiteiten
Het is het fijnste om thuis te zijn
Oost west thuis best
Storende gebeurtenissen
Incidenten
Het is heel gemakkelijk
Een kind kan de was doen
Wat je snel en gemakkelijk verkrijgt ben je vaak snel weer kwijt
Zo gewonnen zo geronnen
Optrommelen
Mobiliseren
Tussen verschillende landen
Internationaal
Overeenkomstig
Conform
Besteden
Investeren
Je moet het opschrijven
Noteer
Je moet opschrijven wat je daaruit kunt opmaken (afleiden). Je kunt de zin beginnen met : dus...
Trek daar een conclusie uit
Je moet het duidelijk uitleggen
Licht deze bewering toe
Je moet schrijven wat jij ervan vind met goede redenen
Onderbouw je eigen menig met argumenten
Je mag alleen hierover schrijven
Beperk je tot twee ervan
Je moet uitleggen waarom het niet zo hoeft te zijn
Beredeneer waarom deze bewering niet hoeft te kloppen
Je moet zeggen wat er nog meer hetzelfde is
Waarin komen Juli en Augustus nog meer overeen
Je moet twee eisen noemen die vervuld moeten worden
Aan welke twee voorwaarden moeten minstens zijn voldaan
Je moet bewijzen dat het waar is
Toon dat aan
Veroordelen
Vonnissen
Aanhouden
Arresteren
Kennis van de misdaad
Criminologie
Schuldige
Delinquent
Passend niet overdreven
Proportioneel
Naamloos
Anoniem
Rechtskundig
Jurdisch
Elkaar laten ontmoeten
Confronteren
Opschrijven dat iemand een strafbaar feit heeft gepleegd
Verbaliseren
Oproepen om voor de rechter te verschijnen
Dagvaarden
Met een voorbeeld erbij
Aan de hand van een voorbeeld
In verschillende opzichten
Op meerdere punten
Hebben voordeel van
Zijn erbij gebaat
Ordening, logische volgorde
Structuur
Begripsomschrijving
Definitie
Belangrijkste punten
Hoofdlijn
Minder belangrijke punten
Details
Gevolg
Consequentie
Besteden
Wijden
Van alleen de belangrijke zaken
Globaal
Percentage, gedeelte
Gehalte
Ideëele
Voor een goed doel
Kwijten
Een taak goed doen
Antibiotica
Geneesmiddel
Roerbakken
Manier van bakken waarbij groente al omroerend bakt
Afscheiden
Afgeven
Been
Bot
Pizzeria
Restaurant dat pizza's verkoopt
Meten
Zorgen dat je weet hoe groot of hoe lang iets is