geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

actiegroep
een groep mensen die zich inzet om één probleem op te lossen en die zijn mening bekendmaakt via folders, affiches, internet, demonstraties en andere acties
belangenvereniging
organisatie die opkomt voor de belangen van een bepaalde groep mensen, bijvoorbeeld werknemers of automobilisten
coalitie
samenwerking van twee of meer partijen in de regering, ze moeten het eens zijn over hoe ze de komende 4 jaar regeren dat zoen ze onder leiding van een door de koningin aangestelde informateur.
confessionelen
mensen die vinden dat het christelijke geloof bij het besturen van een land een belangrijke rol moet spelen
democratie
vorm van bestuur waarbij het volk via verkiezingen bepaalt wie het land regeert
eerste kamer
door de leden van de provinciale staten gekozen instelling die de beslissingen van de tweede kamer controleert. kan een wetsvoorstel goed of fout keuren, kan hem alleen niet veranderen.
heeft 75 leden.
evenredig vertegenwoordiging
systeem waarbij het aantal stemmen wordt gedeeld door het aantal kamerzetels (150) om te bepalen hoeveel stemmen er nodig zijn om één zetel te halen
kabinet
de ministers en staatssecretarissen + de minister-president
liberalen
mensen die opkomen voor zo veel mogenlijk vrijheid vor burgers
massamedia
middelen waarmee je grote groepen kunt bereiken: kronten en tijdschriften, radio, televisie, en internet
oppositie
partijen in het parlement die niet meedoen aan de regeringscoalitie.
populisten
partijen die inspelen op de onvrede over de huidige politiek en natrionale gevoelens, ze steunen vaak op een charismatische leider(geert wilders), hebben veel vaderlandsliefde
referendum
volksstemming
regering
de koning(in) en de ministers
socialisten
mensen die streven naar zo veel mogelijk gelijke kansen voor ieereen en naar betere leeft- en werkomstandigheden voor arme mensen
tweede kamer
vergadering van gekozen volksvertegenwoordigers die besluiten neemt over plannen van de regering en die controleert of de ministers hun werk goed doen.
deze worden eens in de 4 jaar gekozen.
ze maken deel uit van een fractie: een groep kamerleden van dezelfde partij.
verkiezingen
de mogelijkheid om te stemmen op politieke partijen of personen van wie jij vindt dat ze in het bestuur moeten komen
linkse partijen
meer gelijkheid, rijke burgers moeten hun welvaart delen met arme burgers, via goed onderwijs moet iedereen gelijke kansen krijgen.
rechtse partijen
vrijheid van de burger is belangrijk
linkse socialistische partijen
willen minimum loon, redelijke uitkering voor arbeidsongeschikte of werkeloze mensen, investeren in ontwikkelingshulp.
rechtse liberalen
de overheid moet niet te veel regeltjes maken, dat betekent bijv. belastingsverlaging en geen nationale bedrijven, iedreen moet voor zichzelf zorgen, defensie is belangrijk.
midden partijen
burgers moeten voor elkaar zorgen, lukt dat niet dan helpt de overheid.
de linkse en rechtse ideeën worden gecombineert
Constitutionele monarchie
Is een koningrijk met een grond wet (NL)
Koning
Is onschendbaar de minister zijn verantwoordelijk voor wat de koning zecht od doet, hij overlecht wel regelmatig met de minister-president. Dit is niet openbaar(het geheim van noordeinde)