15 terms

Dzieła o wychowaniu

STUDY
PLAY
Platon
Państwo, Prawa
Arystoteles
Polityka, O cnotach i wadach
Pseudo-Plutarch
Moralia, O wychowaniu dzieci
Kwintylian
O kształceniu mówcy
Augustyn
Wyznania, O nieśmiertelności duszy, Przeciw akademiom
Hieronim
Listy do Letty
Vives
O wychowaniu szlachetnych młodzieńców, O umiejętnościach, O życiu duszy
Erazm
Pochwała głupoty, Mowa o konieczności kształcenia chłopców zaraz od urodzenia w cnocie i naukach
T. Morus
Utopia
A. Frycz Modrzewski
O poprawie Rzeczypospolitej
Szymon Marycjusz
O szkołach czyli akademiach ksiąg dwoje
Komeński
Informatorium dla szkoły macierzystej, Wielka dydaktyka, Świat zmysłowy w obrazach
Locke
Myśl o wychowaniu, Listy o tolerancji
Rousseau
Emil, czyli o wychowaniu
Herbart
Pedagogika ogólna z celu wychowania wysnuta