Chinese

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Lao shi
Teacher
Ni hao
Hello
Xie xie
Thanks
Zaijian
Goodbye
Shenme
What
Wo bu dong
I don't understand
Qing ting
Please stop
Wo shi mei guo ren
I am an american
Ni shuo ying wen ma
Do you speak English?
Mandarin dialect
Most commonly spoken language in world, 915 million
Pictographs
Picture represents meaning
Harmonics
The combo of sound radical and meaning radical
Bashi
Bus
Mada
Motor
Sha fa
Sofa
Kele
Coke
Kafei
Coffee
Xing qi yi
Today is..
Dao
I came
Zhe li
Here
Taiji
Type of martial arts, Chen Wangting invented it
Styles of taiji
Chenshi, yangshi, wushi, heshi
Yuan
Circle
Yang
Sky
Heng
Balance
Yin
Black/land
Yang
White/sky
Bi zui
Shut up
Yi
One
Er
Two
San
Three
Si
Four
Wu
Five
Liu
Six
Qi
Seven
Ba
Eight
Jiu
Nine
Shi
Ten
Yi bai
100
Ling
Zero
Lei
Tired
Zhong guo
China
Meh gore
American
Zhong wen
Chinese
Wo you wen ti
I have a question
Wo mei you wen ti
I don't have a question
Mei you
No/ I don't have
You
To have
Da jia
Everyone
Hen bang
Very good
Da jia hao
Hello everyone
Shi
To be
Rao kou ling
Tongue twister
Nin hao
Formal hello
Ni hao ma
You good
Wo hen hao
I am very good
Bu hao
I am not good
Mamahuhu
Alright
Zen me yang
How are you
Hai ke yi
Pretty good
Bu hao
Not good
Wo jiao
My name is called
Wo xing
My last name is
Wo men
Us
Ni men
You all
Ta men
They
Nin guixing
What's your last name
Hen gaoxing renshi ni
Very nice to meet you
Wo hen gaoxing
I am happy
Wo ye hen gaoxing renshi nin
Very nice to meet you too
Ma
Turns a sentence into a yes or no question
Wo
I
Ni
You
Ta
He/she
Ye
Also
Quing
Please
Women
We
Ni shi nali ren
Where are you from
Nishi na'er de ren?
Where are you from
Meiguo na'er
Where in america
Wo shi ehai e ren
I am from Ohio
Ni ne
How about you
Wojia zai zhongguo
My home is in china
Nali
Where
Ren
Person
E hai e
Ohio
Ne
How about
Zai
In/at
Wojia
My home
duo
a lot
shao
a little
duoshao
how much
ni de
your
wo de
my
ta de
his/her
dianhua
phone
haoma
number
shi
is
jia
home
qing
please
zai
again
shuo
talk
ci
time
man
slower
ni de dianhua haoma shi duoshao?
what is your phone number?
ni jia de dianhua haoma shi duoshao
what is your home phone number?
wo de dianhua shi
my phone number is
wo de ming zi shi
my name is
bu ke qi
you're welcome
bu yong xie
no need to thank
dui bu qi
sorry
mei guanxi
not a problem
qing zai shuo yi ci
please say it one more time
qui buqi, wo bu dong
I'm sorry, I don't understand
qing shuo man yi dianer
please speak a little slower
wo dong le, xie xie
I do understand, thank you
OTHER SETS BY THIS CREATOR