Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

markeren
duidelijk aangeven
beramen
plannen
terrorisme
inboezemen van angst door gewelddaden
stelselmatig
systematisch
gewelddaad
actie die met geweld gepaard gaat
collectief
niet individueel
demoraliseren
alle hoop en moed ontnemen
radicaal
totaal
vermeend
niet werkelijk
opponent
vijand
regime
bewind
executeren
doden
prestige
respect
front
slagveld
vooringenomen
bevooroordeeld
agressie
gewelddadigheid
ooggetuigenverslag
weergave van wat iemand direct heeft waargenomen
offensief
aanval
logistieke
wat de organisatie van transport betreft
dwarsbomen
hinderen
guerrilla
ongeregelde oorlog van groepen strijders tegen indringers
fysiek
lichamelijk
onontbeerlijk
onmisbaar
artillerie
geschut
vergelding
wraak
onderschrijven
het eens zijn met
infanterie
te voet strijdende soldaten
divisie
legeronderdeel
strategie
strijdplan
fingeren
verzinnen
eenzijdig
van één kant
krijgsmacht
leger
propaganda
activiteiten om aanhang te winnen voor politieke ideeën
defensief
verdedigende houding
eufemisme
verzachtende uitdrukking
tactisch
handig
capitulatie
overgave
hem treft geen blaam
hij is niet schuldig
op eigen houtje
zonder hulp
dat gaat je niet in de koude kleren zitten
dat heeft een groot effect op je
iets uit de tweede hand hebben
iets niet uit de oorspronkelijke bron vernomen
hebben
iets aan de kaak stellen
wijzen op het schandelijke van iets
iets boven tafel krijgen
achter geheime informatie komen
dood en verderf zaaien
zeer ernstige gewelddaden plegen
haaks staan op
tegengesteld zijn aan
zich voor iemands karretje laten spannen
zich door iemand laten gebruiken
het hoofd in de schoot leggen
opgeven
goed in de slappe was zitten
veel geld hebben
zoden aan de dijk zetten
iets opleveren
over het hoofd zien
niet opmerken
de rem op iets zetten
iets langzamer laten verlopen
de banden aanhalen
vaker contact hebben
paal en perk stellen aan iets
de verdere verspreiding van iets negatiefs
tegenhouden
de boventoon voeren
overheersen
de rode loper uitrollen
hartelijk welkom heten
mondiaal
op wereldschaal
investering
gebruik van geld, tijd, energie om een doel te bereiken
infrastructuur
voorzieningen zoals wegen, kanalen, spoorlijnen
genuanceerd
niet eenzijdig of al te beslist
educatie
onderwijs
sector
gebied
migratie
landverhuizing
stagneren
niet verder gaan
quota
vastgestelde aantallen
impuls
aanzet tot een ontwikkeling
relatief
betrekkelijk
sociale voorzieningen
regelingen die moeten voorkomen dat mensen in nood komen
veronachtzaamd
nauwelijks of geen aandacht gekregen
kennisoverdracht
het overbrengen van kennis
indien
als
omvang
grootte
donoren
mensen of instellingen die iets geven
particulieren
personen die niet namens de overheid of bedrijven optreden
linea recta
regelrecht
corrupt
omkoopbaar
pleit voor
verdedigt
reduceren
verminderen
compenseren
schadeloosstellen
barrières
obstakels
slechten
gelijkmaken