16 terms

Ordförråd 8

STUDY
PLAY
belåna, belånar, belånade, belånat
apoteca, pantsätta, ställa såsom säkerhet för lån
vind, vinden, vindar
pod, utrymme (som inte är inrett) under yttertaket i en hus
ruskig, ruskigt, ruskiga
nasty, terrible, chilly, hemsk
sannolik, sannolikt, sannolika
probable, likely, rimlig, trolig, tänkbar, mycket trolig
besiktning, besiktningen, besiktningar
inspectie (inclusiv la masina), granska, inspektion, kontroll, undersökning
besiktiga, besiktigar, besiktigade, besiktigat
kontrollera, undersöka, granska, inspektera, kontrollera
snål, snålt, snåla
överdrivet sparsam, girig, gnetig, gniden, gnidig, knusslig, njugg, zgarcit
genomföra, genomför, genomförde, genomfört
implementera, realisera, utföra, a realiza
behaga, behagar, behagade, behagat
tillfredställa, förnöja, a satisface, delight, a se potrivi
överlämna, överlämnar, överlämnade, överlämnat
a preda, a prezenta, a livra, lämna ifrån, räcka över
larvig, larvigt, larviga
silly, dum, fånig, löjlig
påtaglig, påtagligt, påtagliga
som man märker tydligt, konkret, kännbar, märkbar, påfallande, substantiell, solklar
hysa, hyser, hyste, hyst
ge plats åt, ha hos sig, förvara, härbärgera, a acomoda, a gazdui, a intretine
förebygga, förebygger, förebyggde, förebyggt
a preveni, förhindra, förekomma, föregripa
spetsa, spetsar, spetsade, spetsat
a ascuti, göra spetsig, vässa / a intepa, transfix, spear, pierce, genomborra
spetsa, spetsar, spetsade, spetsat
hälla sprit i kaffe, a pune alcool in cafea