47 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Verhaalpersonen
Je leert hoordpersonen kennen door wat te weten te komen over:
Hun uiterlijk.
Hun leeftijd
Hun leefomstandigheden
Hun karaktereigenschappen
Karaktereigenschappen
Je kunnen iemands karaktereigenschappen leren kennen door te letten op hoe hij er uitziet, wat hij doe en zecht.
Hoofd/Bijpersonen
Van hoofdpersonen kom je veel te weten bijvoorbeeld gevoelens gedachten. En ze komen vaak in verhalen voor. Van bijpersonen komen minder waak voor en daar kom je minder over te weten.
Sympathiek
Iemand aardig vinden.
Identificeren
Je inleven (met een personage)
Verhaalprobleem
forumleer je in:
In een of enkele woorden- pesten, verwerking van een verlies
in een korte zin- pesten heeft dramatische gevolgen voor alle betrokkenen
Als een vraag- wat heeft pesten voor gevolgen?
Spanning
Een schrijver zorgt vior spanning door je nieuwschierig te maken naar een andwoord op de vraag die door het verhaal worden opgeroepen.
Cliffhanger
Als een hoofdstuk eindigt op een heel spanned moment.
Lidwoord (lw)
De, het, een
De is altijd lw
Het is lw als er een zn achterstaat
Een is een lw als je het uitspreek als 'un'
Zelfstandig naamwoord (zn)
Mensen, dieren, dingen, planten, namen en begrippen
Je kunt zn in meervoud zetten
Je kunt zn verkleinen
Bijvoeglijk naamwoord (bnw)
Zecht iest over het zn
Werkwoorden (ww)
Doe woorden
Je kunt ww vervoegen, ik schrijf, jij schrijft wij hebben geschreven.
Voorzetsel (vz)
.....de kast ......de vakantie
Telwoorden (tw)
Geeft een aantal aan.
Persoonlijk voornaamwoord (psv)
Ik, hij, wij, zij, hen....
Bezittelijk voornaamwoord (bzn)
Geeft een bezit aan, mijn stoel
Achter een bzn staat een zn.
Aanwijzend voornaamwoord (awv)
Die, dit, dat, deze
Awz staat achter een zn.
Vragend voornaamwoord (vrv)
Wie, wat, welke, wat voor (een)
Aan het begin van een vraagzin
Wederkerend voornaamwoord (wkv)
Ik vergist ME
jullie vergissen JE
Zinsdelen
Zoek pv
Verdeel de zinnen in zinsdelen
Zoek het wg: alle ww in de zin+wkv
Zoek het o: wie/wat +wg
Zoek het lv: wie/wat+wg+ o
Zoek het mv: aan wie/ voor wie+wg+o+lv !begin nooit vz!
Zoek de bwb: alles wat overblijft in een zin.
Persoonsvorm tegenwoordige tijd (p.v.t.t)
Pv kun je vinden door de zin in een andere tijd te zetten.
Persoonsvorm tegenwoordige tijd enkelvoud (pv.tt.ev)
Heeft 2 vormen:
IK vorm- de ik vorm is het hele ww zonder -en, weken-werk...
HIJ vorm maak je door een -t achter de ik vorm te zetten, (stam + -t) werken, hij werkt
Persoonsvorm tegenwoordige tijd meervoud (pv.tt.mv)
Heeft 1 vorm:
WIJ vorm je gebruikt pv tt mv net als het hele ww. Je gebruikt de wij vormen bij: wij, jullie, zij.
Hoofdletters
Gebruik je:
Aan een begin van een zin.
Bij eigennamen, feestdagen, aardrijkskunde namen.
In adressen
Worden die zijn afgeleid van een eigennaam.
Aan een begin ban een citaat.
Geen hoofdletters
De dagen van de week, maanden, jaargetijden, windstreken.
Tweede deel van een gesplitst citaat.
Leesstrategieën
Verkennend lezen
Zoekend lezen
Studerend lezen
Nauwkeurig lezen
Onderwerp
Onderwerp van de tekst is het antwoorden op de vraag: waar gaat de tekst over? Kijk naar de titel en de eerste alinea om het onderwerp te bepalen.
Hoofdgedachten
Hoofdgedachten van een tekst is het antwoord op de vraag: wat zegt de schrijver over het onderwerp?
Zoek het onderwerp van de tekst
Schrijf in een zin op wat de schrijver over het onderwerp zecht, gebruik GEEN vraagzin.
Let daarbij op de titel, inleidingen, kernzinnen en het slot.
Deelonderwerp
Een alinea of een groep alinea's behandelen een stukje van het onderwerp. Schrijf het zo kort mogelijk.
Alinea
Is een tekststuk dat een deel van het onderwerp behandelt.
De laatste regel is meestal niet helemaal vol.
Soms springt de regel in.
Soms staat er tussen twee regels een witregel.
Kernzin
Een bepaalde opbouw van een zin.
Ze bestaan uit een Kernzin en een uitleg kg uitwerking ervan. Is meestal de eerst, tweede of laatste zim in een alinea.
Moeilijkerwoordwijzer
Is het woord belangrijk?
Legt de schrijven het woord uit door middel van een voorbeeld of omschrijving?
Kun je de betekenis raden?
Zoek het woord op of vraag het aan iemand.
Tekstverbanden
Tussen woorden, delen van zinnen, tussen zinnen en tussen alinea's bestaat een bepaald verband, Tekstverbanden.
Opsommend
Tegenstellend
Vergelijkend
Uitleggend/voorbeeldgevend
Signaalwoorden
Om de tekstverbanden te laten zien gebruikt de schrijver signaalwoorden in zijn tekst. Signaal woorden helpen de lezer dus om het tekstverband te vinden.
Allerhande
Allerlei
Origineel
Bijzonder
Uiteraard
Van zelf sprekend
Symbool
Herkenningsteken
Per definitie
altijd
Jubileum
Herdenkingsfeest
Registratie
Aanmelding
Certificaat
Schriftelijke verklaring
Luxe
Dure
Exact
Precies
Kortom
Kort gezegd
Universum
Heelal
Uniek
Voortreffelijk/enige