Geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Archeoloog
Wetenschapper die opgravingen doet en bestudeert
Argument
Goede reden
Bronnen
Hieruit haal je informatie
Christelijke jaartelling
Jaren tellen vanaf de geboorte van christus
Decennium
10 jaar
Eeuw
100 jaar
Historisch
Heeft te maken met geschiedenis
Historische indeling
Het verdelen van de verleden tijd
Geschiedenis
Onderzoek en kennis van wat in het verleden is gebeurd
Jaartelling
De manier waarop mensen jaren tellen vanaf een beginpunt
Millennium
1000 jaar
Perioden
De verleden tijd word ingedeeld in de volgende vijf perioden: prehistorie oudheid middeleeuwen vroegmoderne tijd en moderne tijd
Prehistorie
Voorgeschiedenis te tijd waaruit we geen geschreven bronnen hebben
Soorten samenlevingen
In het verleden worden vijf soorten onderscheiden: de samenleving van jager-verzamelaars de landbouwsamenleving de landbouwstedelijke samenleving de industriële samenleving en de informatie samenleving
Sporen
Overblijfselen van het verleden
Tijdvak
De geschiedenis wordt ingedeeld in tien tijdvakken
Verklaring
Uitleg waarom iets gebeurt
Bijbel
Het heilige boek van de christenen
Cultuur
Denken en doen van mensen
DNA
Erfelijke eigenschappen
Etnisch
Heeft te maken met kenmerken van een volk
Evolutie
Langzame verandering
Evolutietheorie
Denkbeeld over de langzame verandering van planten dieren en mensen en over de ontwikkeling van nieuwe soorten
Koran
Het heilige boek van de moslims
Ras
Soort
Scheppingsverhaal
Verhaal over het onstaan van hemelen aarde en leven daarop
Standpunt
Mening zienswijze
Tenach
Het heilige boek van de joden
Wetenschap
Systematisch onderzoek en de kennis die daardoor ontstaat
Wetenschapper
Onderzoeker
Experimentele archeologie
Het verleden onderzoeken door iets uit te proberen
Gevolg
Wat uit iets volgt
Jager-verzamelaar
Nomade die leeft van jagen en voedsel verzamelen
Kenmerkend aspect
Iets speciaals waaraan je een tijdvak herkent
Middel van bestaan
Manier om aan voedsel te komen
Nomade
Rondtrekkend persoon zonder vaste woonplaats
Oorzaak
Waardoor iets gebeurt
Steentijd
Tijd waarover stenen voorwerpen de belangrijkste bron zijn
Akkerbouw
Het verbouwen van gewassen
Continuïteit
Als iets niet of nauwelijks verandert
Economie
De productie van en de handel in voedsel en goederen en diensten
Hiernamaals
Leven na de dood
Hunebed
Prehistorisch grafmonument
Landbouw
Akkerbouw en veeteelt
Landbouwrevolutie
Onstaan van landbouw
Landbouwsamenleving
Samenleving waarin mensen van landbouw leven in zelfvoorzienende dorpen
Magie
Toverij
Monument
Gedenkteken overblijfsel van vroeger
Natuurgodsdienst
Godsdienst waar natuurverschijnselen aanbeden worden
Revolutie
Ingrijpend verandering
Ritueel
Plechtige handeling
Veeteelt
Fokken en houden van tamme dieren voor de landbouw
Aanzien
Achting waardering
Conflict
Ruzie
Macht
Als je andere kunt laten doen wat je wilt
Sociaal
Heeft te maken met mensen groepen mensen onderling