Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Статистика. Први део

Get a hint
Како дефинишемо статистику?
Click the card to flip 👆
1 / 137
1 / 137
Terms in this set (137)
Како дефинишемо статистику?
је научна дисциплина која обухвата прикупљање, сређивање, обраду и квантитативну анализу података о масовним варијабилним појавама, са циљем откривања законитости у тим појавама, као и одступања од уочених законитости.
Како се објашњава статистика као теорија?
научна дисциплина која се бави дефинисањем и усавршавањем статистичких метода.
Чиме се бави статистичка анализа?
применом метода квантитативне анализе појава и њихових односа, статистичким закључивањем и формулисањем законитости понашања посматраних појава.
Шта је предмет изучавања статистике?
масовне варијабилне појаве.
Шта је варијабилна појава?
појава која узима различите вредности од једног до другог случаја испољавања.