25 terms

Chinese Lesson 12 Character Recognition

STUDY
PLAY
可以
ke3yi3
jie4
yong4
dei3
機場
ji1chang3
jie1
妹妹
mei4mei
wan2
飛機
fei1ji1
dao4
手排擋
shou3pai2dang3
明天
ming2tian1
kai1
應該
ying1gai1
問題
wen4ti2
bai2
se4
ting2
停車場
ting2che1chang3
這次
zhe4ci4
練習
lian4xi2
這樣
zhe4yang4
jiu4
neng2
進步
jin4bu4