40 terms

Hoffi Coffi 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

colomen
dove (pigeon)
cynrychioli
to represent
adnewyddu
to restore
nefoedd
heaven
beddrod
tomb (shrine)
honni
to claim
asgwrn
bone
esgyrn
bones
urddasol
stately
buddugoliaethus
triumphant
llywodraethu
governance
cyfyngu
limit
ffyrnig
fierce
gormesol
repressive
gororau
border
gwrthwynebiad
opposition
ufuddhau
obey
amdiffynnol
defensive
llunio
draw
ail-greu
recreate
cofnodi
recording
disodli
replaced
brwydro
fighting
llofruddio
murder
goroesi
survived
lladrata
theft
cosbi
punished
sicrhau
secure
dirwyo
fined
ysgaru
divorced
caniatáu
allow
ymwneud â
concerning
ystyried
given
trosglwyddo
transmission
rhoi trefn ar
sorting
uno
merger
galw
demand
yn y pen draw
in the end
ar dafod leferydd
word of mouth
ar gof a chadw
on the record