Terms in this set (88)

- Komplement fiksering; For at aktivere pathwayen skal antistof binde til antigen på en solid overflade, så Fc delen på antistoffet kan ændre form og binde det første komplement komponent (C1).
- IgM har størst bindingsmulighed, men IgG1, IgG2 og IgG3 kan også bind C1.
- C1 består af 3 komponenter; C1q, C1r og C1s.

Mekanisme:
1. Minimum 2 af C1q's globulære hoveder skal binde til Fc for at C1 kan aktiveres. (NB; da IgG kun har ét Fc skal minimum 2 IgG'er være bundet til antigenet, tæt på hindanden.)
2. C1q undergår konformationelle ændringer, der resulterer i aktiveringen af C1r, der nu kløver sig selv til den mere aktive Cr*. C1r kløver nu C1s til C1sC1s**.
3. C1s* kløver C4 til C4a (ryger væk) og C4b kan binde til overfladen antistof/C1 komplekset er bundet til. Membranbundet C4b kan binde til C2 komponentet af komplementet. Når C2 er bundet til C4b kan det kløves til C2a og C2b af C1sC1s** (C2b ryger væk). C4bC2a forbliver bundet som et kompleks.
4. C3 er C4b2a's substrat, så binding af C3 til C4b2a fører til kløvning af C3 til C3a og C3b. Det meste af C3b binder til antistof bundet celle, og fungerer som en opsonin. Noget C3b binder til C4b2a* og bliver til C4b2a3b3b**.
5. C4b2a3b (C5 convertase), binder og kløver C5 til C5a og C5b (C5a ryger væk). C5b binder til celleoverfladen og fører til membran angrebs komplekser i de senere trin.
6. C5b har 2 minutter til at binde til C6 før det inaktiveres. C5b6 komplekset binder til C7 og C8 (former C5b678 komplekset) nogle af molekylerne i C7 og C8 undergår konformationelle ændringer, der resulterer i højt lipofile strukturer i C7 og C8. C7 og C8 indsættes i membranen, og C5b678 kan forme 10 Å porer i membranen hvilket fører til lysering.
7. Op til 16 C9 molekyler kan tilføjes ét C5b6789 kompleks, og dette nye kompleks former 100 Å porer i membranen.

OBS: huskeregel; bab<1b (b<1 betyder at ikke AL C3b binder)..
(FIG mangler !?)