NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. What's up?
 2. library
 3. hungry
 4. police station
 5. shopping centre
 1. a rendőrség
 2. b könyvtár
 3. c bevásárló központ
 4. d Mi van? Mi történik?
 5. e éhes

5 Multiple choice questions

 1. étterem
 2. gyógyszertár
 3. szupermárket
 4. nem sok (minden)
 5. tűzoltóállomás

5 True/False questions

 1. neighbourhoodHé, ti ketten!

        

 2. burgerhamburger

        

 3. in + streetszupermárket

        

 4. bookshopbank

        

 5. petrol stationtűzoltóállomás