NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. bank
 2. town
 3. hungry
 4. Here we come!
 5. road
 1. a éhes
 2. b város (kis)
 3. c út
 4. d Jövünk már!
 5. e bank

5 Multiple choice questions

 1. benzinkút
 2. gyógyszertár
 3. könyvesbolt
 4. nem sok (minden)
 5. Mi van? Mi történik?

5 True/False questions

 1. shopping centrekórház

        

 2. post officepostahivatal

        

 3. fire stationtűzoltóállomás

        

 4. hospitalkórház

        

 5. salad barút