NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. there are
 2. fire station
 3. neighbourhood
 4. petrol station
 5. bank
 1. a bank
 2. b benzinkút
 3. c vannak
 4. d lakókörnyezet, szomszédság
 5. e tűzoltóállomás

5 Multiple choice questions

 1. Hé, ti ketten!
 2. hamburger
 3. van
 4. Mi van? Mi történik?
 5. város (kis)

5 True/False questions

 1. police stationrendőrség

        

 2. in + streetszupermárket

        

 3. live at + addressaz utcában

        

 4. Here we come!Jövünk már!

        

 5. supermarketszupermárket