NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. hungry
 2. neighbourhood
 3. restaurant
 4. chemist's
 5. there is
 1. a étterem
 2. b gyógyszertár
 3. c van
 4. d lakókörnyezet, szomszédság
 5. e éhes

5 Multiple choice questions

 1. nem igazán
 2. út
 3. város (kis)
 4. Jövünk már!
 5. saláta bár

5 True/False questions

 1. bookshopbank

        

 2. there arevannak

        

 3. live at + addresslakik valahol

        

 4. What's up?gyógyszertár

        

 5. police stationrendőrség