NAME

Question types


Start with


Question limit

of 27 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. bookshop
 2. post office
 3. burger
 4. road
 5. supermarket
 1. a könyvesbolt
 2. b postahivatal
 3. c hamburger
 4. d szupermárket
 5. e út

5 Multiple choice questions

 1. benzinkút
 2. az utcában
 3. bevásárló központ
 4. város (kis)
 5. vannak

5 True/False questions

 1. police stationtűzoltóállomás

        

 2. bankbank

        

 3. salad barsaláta bár

        

 4. Hi, you two!lakókörnyezet, szomszédság

        

 5. hospitalút