speak out unit 6

STUDY
PLAY
be
was
have
had
did
używane w pytaniach i przeczeniach