NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. noticeable
 2. come round
 3. record
 4. take part
 5. knowledge
 1. a átjön
 2. b leír, nyilvántart
 3. c észrevehető
 4. d részt vesz
 5. e tudás

5 Multiple choice questions

 1. pillangó
 2. ugrás, ugrik
 3. elüzletiesített
 4. cucc, holmi
 5. nyilatkozat

5 True/False questions

 1. gorgeousparancs, parancsol

        

 2. userhasználó

        

 3. racemegment

        

 4. wondercsoda

        

 5. pick upENSZ

        

Create Set