NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. order
 2. get stuck
 3. pick up
 4. giant
 5. rise
 1. a parancs, parancsol
 2. b autóval megy vkiért
 3. c óriási, hatalmas
 4. d felkel (a Nap)
 5. e bennreked

5 Multiple choice questions

 1. átjön
 2. ENSZ
 3. atomfegyver
 4. emberiség
 5. fényes

5 True/False questions

 1. stageszínpad

        

 2. performleír, nyilvántart

        

 3. goodwilljóakarat

        

 4. musical instrumenthangszer

        

 5. surelyhasználó