NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. knowledge
 2. gorgeous
 3. humble
 4. payment
 5. apologize
 1. a bocsánatot kér
 2. b nagyszerű
 3. c tudás
 4. d fizetség
 5. e nagyon egyszerű

5 Multiple choice questions

 1. észrevehető
 2. hatalmas
 3. cucc, holmi
 4. megengedheti magának
 5. kapzsiság

5 True/False questions

 1. space probeűrkísérlet

        

 2. drug abuseprospektus

        

 3. ancientóriási, hatalmas

        

 4. pick upautóval megy vkiért

        

 5. celebrityprofitál vmiből