NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. greed
 2. century
 3. text
 4. interactivity
 5. benefit
 1. a SMS-t küld
 2. b évszázad
 3. c interaktivitás
 4. d kapzsiság
 5. e profitál vmiből

5 Multiple choice questions

 1. emberiség
 2. építési vállalkozó
 3. megment
 4. vmi rövidítéseként áll
 5. várj!

5 True/False questions

 1. noticeableészrevehető

        

 2. messfelkel (a Nap)

        

 3. skidmegment

        

 4. get stuckbennreked

        

 5. estimateészrevehető