NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. leap
 2. bright
 3. galaxy
 4. increase
 5. record
 1. a csillagrendszer
 2. b fényes
 3. c leír, nyilvántart
 4. d ugrás, ugrik
 5. e növekszik

5 Multiple choice questions

 1. faj
 2. nyilatkozat
 3. kényelmetlenség
 4. fizetség
 5. megengedheti magának

5 True/False questions

 1. destroyévszázad

        

 2. amountfizetség

        

 3. interactivityismert személy

        

 4. benefitprofitál vmiből

        

 5. breakkapzsiság