NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. stuff
 2. get stuck
 3. text
 4. musical instrument
 5. amazing
 1. a hangszer
 2. b cucc, holmi
 3. c bennreked
 4. d bámulatos
 5. e SMS-t küld

5 Multiple choice questions

 1. gabona
 2. fürdőruha
 3. felpróbál
 4. vécé
 5. szárny

5 True/False questions

 1. ambassadorvmi rövidítéseként áll

        

 2. knowledgenövekszik

        

 3. mankindemberiség

        

 4. take placetörténik

        

 5. advertisementeredmény