NAME

Question types


Start with


Question limit

of 86 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. stage
 2. dishwasher
 3. wonder
 4. the UN
 5. benefit
 1. a mosogatógép
 2. b ENSZ
 3. c színpad
 4. d csoda
 5. e profitál vmiből

5 Multiple choice questions

 1. bámulatos
 2. feldolgoz
 3. használó
 4. hangszer
 5. vécé

5 True/False questions

 1. amountmennyiség

        

 2. drug abusenagyon egyszerű

        

 3. greedszünet

        

 4. destroyévszázad

        

 5. commercializedelüzletiesített